DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162832

WORKSHOP ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вікторія Майковська, Ігор Юрко

Анотація


У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти використання workshop в процесі професійної підготовки. Виявлено, що workshop характеризується інтенсивною груповою взаємодією, використанням наявного життєвого досвіду, отриманням динамічного знання та точковою тематичною спрямованістю, і це робить його дієвим засобом формування підприємницької компетентності. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що в них практико-орієнтований підхід представлено як базовий компонент процесу професійної підготовки, при цьому не порушується проблема застосування workshop як інструменту практико-орієнтованого навчання. Представлено досвід застосування workshop для розробки Регіональної програми розвитку підприємництва за участі студентів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.


Ключові слова


економіка знань; професійна підготовка; практико-орієнтоване навчання; workshop; ключові компетентності; підприємницька компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Maikovska, V. (2016). Praktyko-oriientovane navchannia yak zasib profesionalizatsii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v Ukraini [Practice-oriented learning as a way of professionalization of training future professionals in Ukraine]. Problems of engineering and pedagogical education. Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Vol. 50-51, рр. 161–167. [in Ukrainian].

Maikovska, V. (2017). Sutnist i struktura pidpryiemnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv v Ukraini [The essence and the structure of future specialists’ business competence in Ukraine]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Series: Pedagogical sciences. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Publ., Vol. 1 (87), рр. 112–117. [in Ukrainian].

Maikovska, V. (2018). Filosofski aspekty rozrobky metodychnykh zasad formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv v Ukraini [Philosophical aspects of the development of methodical foundations for the formation of entrepreneurial competence of future specialists in Ukraine]. Tezy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Psykholohiia ta pedahohika: suchasni metodyky ta innovatsii, dosvid praktychnoho zastosuvannia (26-27 zhovt. – 2018., m. Lviv) – Abstracts of International sci. and pract. conf. “Psychology and pedagogy: modern methods and innovations, practical experience” (Ukraine, Lviv, October, 26-27, 2018). Lviv: HO ”Lvivska pedahohichna spilnota”. рр. 102–105. [in Ukrainian].

Makohin, O. (2018). Stvorennia ta vprovadzhennia modeli orhanizatsii praktyky studentiv budivelnykh koledzhiv [Creation and implementation of a model of organization of practice of students of construction colleges]. Youth and market. Drohobych: Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Vol. 8 (163), рр. 136–140. [in Ukrainian].

Mysyk, O. (2014). Pedahohichna praktyka yak chynnyk formuvannia fakhovoi kompetentnosti u maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku [Pedagogical practice as a factor in shaping professional competence of future educators in preschool children]. Youth and market. Drohobych: Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Vol. 11 (118), рр. 121–125. [in Ukrainian].

Podluzhna, N. (2018). Peredumovy znannievoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Prerequisites of the knowledge development of the regions of Ukraine]. Bulletin of Economic Science of Ukraine. Donetsk: Academy of Economic Sciences of Ukraine, Vol. 1, рр. 121–126. [in Ukrainian].

Storonska, O. (2018). Praktychna pidhotovka maibutnikh uchyteliv u systemi vyshchoi osvity Nimechchyny [Practical training of future teachers in the system of higher education in Germany]. Youth and market. Drohobych: Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Vol. 2 (157), рр. 38–42. [in Ukrainian].

Chikurov, O. (2001). Chto takoe Workshop? Posobie dlya organizatorov prakticheskikh seminarov [What is the Workshop? Handbook for organizers of practical seminars]. Pskov: PRAOV. [in Russian].

Fopel, K. (2003). Effektivnyy vorkshop. Dinamicheskoe obuchenie [Effective workshop. Dinamic training]. Moscow: Genezis. [in Russian].

Pisareva, O. “Workshop” kak novyy vid effektivnogo obucheniya [“Workshop” as a new kind of effective learning]. Councils of a professional psychologist. [Electronic resource]. Available at: https://pisareva.by/workshop-kak-novyj-vid-effektivnogo-obucheniya/[in Russian].

Vorkshop Glossariy. Educational portal. [Electronic resource]. Available at: https://pisareva.by/workshop-kak-novyj-vid-effektivnogo-obucheniya/[in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Майковська В. Практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні / В. Майковська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія, 2016. – № 50-51. – С. 161–167.

Майковська В. Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні / В. Майковська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – № 1 (87). – С. 112 – 117.

Майковська В. Філософські аспекти розробки методичних засад формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні / В. Майковська // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: [тези Міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 жовт. – 2018., м. Львів] / ГО ”Львівська педагогічна спільнота”. – Львів, 2018. – С. 102–105.

Макогін О. Створення та впровадження моделі організації практики студентів будівельних коледжів / О. Макогін // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – № 8 (163). – С. 136–140.

Мисик О. Педагогічна практика як чинник формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку / О. Мисик // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014 – №11 (118). – С. 121–125.

Подлужна Н. Передумови знаннєвого розвитку регіонів України / Н. Подлужна // Вісник економічної науки України. – № 1. – 2018. – С. 121–126.

Сторонська О. Практична підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Німеччини / О. Сторонська // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – № 2 (157). – С. 38–42.

Чикуров О. Что такое Workshop? Пособие для организаторов практических семинаров / О. Чикуров // – Псков: ПРАОВ, 2001. – 59 с.

Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение / К. Фопель // – М.: Генезис, 2003. – 368 с.

Писарева О. “Workshop” как новый вид эффективного обучения [Электронный ресурс] / О. Писарева // Советы профессионального психолога. – Режим доступа: https://pisareva.by/workshop-kak-novyj-vid-effektivnogo-obucheniya/

Воркшоп [Электронный ресурс] / Глоссарий // Образовательный портал. – Режим доступа: http://ru.osvita.ua/add-education/glossary/7701/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)