DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.166141

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Юлія Матвіїв-Лозинська

Анотація


У статті розглянуто суть віртуального навчального середовища у закладах вищої освіти. Підтверджено, що у підготовці фахівців важливе місце займає електронне навчально-методичне забезпечення. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження не існує однозначного тлумачення сутності поняття віртуального навчального середовища. Представлено віртуальне навчальне середовище у контексті іншомовної підготовки фахівців. Наведено зразок комплексу віртуального навчального середовища з іноземної мови для майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей.


Ключові слова


вища освіта; заклади вищої освіти; віртуальне навчальне середовище; іншомовна підготовка; фахівці

Повний текст:

PDF

Посилання


Vilna entsyklopediia “Vikipediia” [Free encyclopedia “Wikipedia”]. [Electronic resource]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Hurevych, R. S. (2005). Perspektyvy osvity v informatsiinomu suspilstvi [Education perspectives in information society]. Topical issues of production and information technologies, economy and fundamental sciences: Collection of scientific works. Vinnytsia Planer, Vol. 2, 546 p. [in Ukrainian].

Karamysheva, R.D., Karamysheva, I.D. & Mukan, N.V. et al. (2014). Inozemna mova profesiinoho spriamuvannia (anhliiska mova dlia fakhivtsiv z mizhnarodnykh vidnosyn) [Foreign language for specific purposes (English for specialists in international relations)]. Educational manual. (Eds.). Mukan, N.V. & Turchyn, Ya.B. Lviv, 206 p. [in Ukrainian].

Pasyvnyi stan [The Passive Voice]. [Electronic resource]. Available at: https://school-2.com/theory/english/verb/4.php [in Ukrainian].

Rybachuk, A. V. (2006). Vplyv kompiuternykh tekhnolohii na intensyfikatsiiu navchannia u vyshchii shkoli [Computer technologies influence on the education intensification in higher school]. Modern information technologies and innovative methodics of education in specialists’ training: methodology, theory, experience, problems: Collection of scientific works. Kyiv-Vinnytsia: DOV “Vinnytsia”, Vol. 10, pp. 442 – 445. [in Ukrainian].

Tereshchuk, V. (2016). Virtualne navchalne seredovyshche: sutnist ta psykholoho- pedahohichni umovy yoho stvorennia [Virtual learning environment: the essence and psychological and pedagogical conditions of its creating]. Scientific herald of Uzhgorod National University. Series : Pedagogy. Social work. Vol. 1, pp. 279–283. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_71. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вільна енциклопедія “Вікіпедія”. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/

Гуревич Р. С. Перспективи освіти в інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук: Зб. наук. праць. Вінниця Планер, 2005. Вип. 2. 546 с.

Карамишева Р.Д., Карамишева, І.Д., Мукан, Н.В. та ін. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для фахівців з міжнародних відносин): Навчальний посібник / За ред. Н.В. Мукан, Я.Б. Турчин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 206 c.

Пасивний стан (The Passive Voice). URL: https://school-2.com/theory/english/verb/4.php

Рибачук А. В. Вплив комп’ютерних технологій на інтенсифікацію навчання у вищій школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук, праць. Київ–Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2006. Вип. 10. С. 442 – 445.

Терещук В. Віртуальне навчальне середовище: сутність та психолого- педагогічні умови його створення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1. С. 279–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_71.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)