DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168359

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 80 – 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ)

Марія Чепіль

Анотація


У статті висвітлено розвиток шкільної біологічної освіти в Україні упродовж 80 – 90-х рр. ХХ ст. Розкрито зміст реформ шкільної освіти, появу предмета “Біологія”, де знайшли відображення ідеї системного підходу, реалізація змістового потенціалу курсу біології для профорієнтації учнів. Виявлено низку суперечностей у розвитку шкільної біологічної освіти. Акцентовано увагу на вимогах до змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Ключові слова


освіта; реформи освіти; шкільна біологічна освіта; історіографія; учитель біології; суперечності; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Gonchar, O. D. (2001). Formy i metodychni pryyomy navchannya biolohiyi [Forms and methodical methods of teaching biology]. Kyiv, 108 p. [in Ukrainian].

Yzuchenye byolohyy v novom 1989/90 uchebnom hodu [The study of biology in the new 1989/90 academic year]. Biology at school. No. 4, pp. 22–25. [in Russian].

Krisyuk, S.V. (1997). Rozvytok pislyadyplomnoyi osvity pedahohichnykh kadriv v Ukrayini (1944 – 1995 rr.) [Development of postgraduate education of teaching staff in Ukraine (1944 – 1995]. Lviv, 206 p. [in Ukrainian].

Danilov, G.S. (1997). Metodychni sluzhby Ukrayiny: problemy upravlinnya, profesiyna pidhotovka : Navch.-metodychnyy posibnyk [Methodological services of Ukraine: management problems, vocational training: Teaching and methodical manual]. Kyiv, 256 p. [in Ukrainian].

Pro zakhody po vykonannyu postanovy TSK Kompartiyi Ukrayiny i Rady Ministriv URSR vid 10 lypnya 1984 roku № 281 “Pro dalshe vdoskonalennya zahalnoyi serednoyi osvity molodi i polipshennya umov roboty zahalnoosvitnoyi shkoly” [On Measures to Implement the Resolution of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the USSR dated July 10, 1984, No. 281 “On Further Improving General Secondary Education of Youth and Improving the Conditions of the Work of a Secondary School”]. Collection of Orders and Instructions of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR. 1985. No. 2, pp. 8–23.[in Ukrainian].

Prohrama dlya serednoyi zahalnoosvitnoyi shkoly : Biolohiya (5-10 kl.) [Program for Secondary School: Biology (5-10 grades)]. Ministry of Education of the USSR, Ministry of Education of the Ukrainian SSR, Gol. Superv.sh. Kyiv, 1988. 54 p. [in Ukrainian].

Prohrama dlya serednoyi shkoly : Biolohiya (5 – 10 kl.) [The program for the secondary school: Biology (5 – 10 cl.)]. Kyiv, 1986. 54 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончар О. Форми і методичні прийоми навчання біології. Київ, 2001. 108 с.

Изучение биологии в новом 1989/90 учебном году. Биология в школе. 1989. №4. С. 22–25.

Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944 – 1995 рр.). Львів, 1997. 206 с.

Методичні служби України: проблеми управління, професійна підготовка : навч.-методичний посібник / Г. С. Данилова. Київ, 1997. 256 с.

Про заходи по виконанню постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1984 року № 281 “Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи”. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1985. № 2. С. 8–23.

Програма для середньої загальноосвітньої школи : Біологія (5-10 кл.): М-во освіти СРСР, М-во освіти УРСР, Гол. Упр. шк. Київ, 1988. 54 с.

Програма для середньої школи : Біологія (5 – 10 кл.). Київ, 1986. 54.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)