DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168362

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ТА УКРАЇНИ: (порівняльний аспект)

Алла Марушкевич, Ірина Зварич

Анотація


У статті наголошено на значущості показника освітнього рівня молодого населення країни і його вплив на стан інтеграції у світовий освітній простір. Розкривається суть найважливіших професійно значущих компетентностей сучасних викладачів закладів вищої освіти США та України (в змістовому порівнянні); вказується на необхідність змін у сфері вищої освіти, її реформ, пов’язаних із потребою підготовки фахівців, здатних конкурувати на ринку праці в умовах суворого відбору; акцентується увага на модернізації за рахунок поліпшення якості знань, розвитку здібностей студентської молоді; доводиться значення вчасного реагування на запити студентів, спрямування викладацької, навчально-методичної, науково-дослідної роботи викладача вищої школи на забезпечення їх необхідною інформацією, даними своїх персональних наукових досліджень. Приділена значна увага трактуванню терміна “компетентність”, аналізу його змістового наповнення в американських і українських наукових джерелах та проблемі мовної компетентності викладачів.


Ключові слова


заклади вищої освіти; викладач вищої школи; конкурентоспроможність; реформування; компетентність; “педагогічна компетентність”, “професійна компетентність”; студентська молодь; педагогічна діяльність; порівняльний аспект

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Broder, J. M., & Dorfman, J. H. (1994). Determinants of teaching quality: What’s important to students? Research in Higher Education, 35(2), pp. 235–249.

Demchenko, S. O. (2005). Development of teachers’ professional and pedagogical competence of special subjects at Higher Technical Education Institutions, manuscript, Kirovograd, 20 p.

Druzhylov, S. A. (2005). Teacher’s professional competence and professionalism: psychological approach. Siberia. Philosophy. Education. Novokuznetsk, pp. 26–44.

Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language (2005). / Edit V. T. Busel. Kyiv, Irpin: Perun University, 1728 p.

Helterbran, V.R. (2008). The ideal professor: student perceptions of effective instructor practices, attitudes, and skills. Available at: https://www.researchgate.net/publication/234666656_ The_Ideal_Professor _Student_ Perceptions _of_Effective_Instructor_Practices_Attitudes_and_Skills

Hornby, A. S. (1983). Oxford student’s dictionary of current English. Oxford University Press, 768 p.

Markova, A. K. (1996). Psychology of professionalism. M.: International humanitarian fund “Knowledge”, 312 p.

RateMyProfessors.com drops’chili pepper’ rating after social media backlash. Available at: https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/07/11/ratemyprofessors-drops-chili-pepper-rating/774032002/

Svyrydenko, T. I. (2018). The Model of teachers’ professional competence at Higher Education Institutions of the I – III accreditation levels. Available at: tme.umo.edu.ua/docs/2/09svipcm.pdf., pp. 1 – 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)