DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168374

ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ

Катерина Біницька, Ярослав Нагорний

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти впровадження дуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців у системах вищої освіти Республіки Польща, Румунії та України. Проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу з цієї проблеми, відповідно якої було впроваджено дуальну форму освіти та акцентовано, що законодавчо закріплені такі вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців: модернізація освітніх програм; підвищення якості підготовки фахівців; зближення освіти до вимог ринку праці; посилення ролі та впливу роботодавців на освіту; підвищення мотивації до навчання серед учнів і студентів; зростання рівня зайнятості молоді; скорочення адаптаційного періоду, який проходять випускники на роботі; підвищення конкурентоспроможності працівників.


Ключові слова


дуальна освіта; професійна підготовка; фахівець; вища освіта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Binytska, K. (2018). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi osvity u krainakh Skhidnoi Yevropy: teoriia i praktyka [Training of the Future Primary School Teachers in the Countries of the Eastern Europe]. (Ed.). H. Tereshchuk. Khmelnytskyi: FOP Tsiupak A. A. 376 p. [in Ukrainian].

Dualna osvita (2019). [Dual Education]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (Accessed 12 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Dualna systema navchannia v Ekonomiko-tekhnolohichnomu instytuti imeni Roberta Elvorti (2019). [Dual System of Education in Economic-Technological Institute Named after Robert Elvorti]. Available at: https://eti.kr.ua/dualna-osvita (Accessed 02 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity [On the Approval of the Concept of Specialists’ Training by the Dual Form of Education]. 660-2018-r. Pryiniattia vid 19.09.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80 (Accessed 22 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Radkevych, V. O., Pukhovska, L. P., Borodiienko, O. V., Radkevych, O. P., Bazeliuk, N. V., Korchynska, N. M., Leu, S. O. and Artemchuk, V. V. (2018). Suchasni modeli profesiinoi osvity i navchannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: porivnialnyi dosvid [Modern Models of Professional Education and Training in the Countries of the European Union: Leading Experience]. (Ed.). V. O. Radkevych. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy, 223 p. [in Ukrainian].

Dualny system kształcenia [Dual System of Education]. Available at: https://edukator.ore.edu.pl/dualny-system-ksztalcenia/. (Accessed 15 Feb. 2019). [in Роlish].

Kształcenie nauczycieli po nowemu [Teaching in the New Way]. Available at: https://www.rp.pl/Edukacja/303079914-Piotr-Muller-Ksztalcenie-nauczycieli-po-nowemu.html. (Accessed 15 Feb. 2019). [in Роlish].

Szkoły zawodowe, kształcenie dualne i nauczycieli. Morawiecki odkrył karty [Professional-Technical Schools, Dual Education and Teachers] Available at: https://www.pulshr.pl/edukacja/szkoly-zawodowe-ksztalcenie-dualne-i-nauczycieli-morawiecki-odkryl-karty,36394.html. (Accessed 15 Feb. 2019). [in Роlish].

Temat przewodni: Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy? [The main topic: Dual System of Educatian: is a difficult time solution] Available at: http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_PL.pdf. (Accessed 15 Feb. 2019). [in Роlish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біницька К. Підготовка майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи: теорія і практика за наук. ред. Г. Терещука: монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2018. 376 с.

Дуальна освіта. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (дата звернення: 12.02.2019).

Дуальна система навчання в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті. URL: https://eti.kr.ua/dualna-osvita (дата звернення: 02.02.2019).

Розпорядження Кабінету Міністрів України. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 660-2018-р. Прийняття від 19.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80 (дата звернення: 22.02.2019).

Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід: монографія / В. О. Радкевич, Л. П. Пуховська, О. В. Бородієнко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк, Н. М. Корчинська, С. О. Леу, В. В.Артемчук; за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН України, 2018. 223 с.

Dualny system kształcenia. URL: https://edukator.ore.edu.pl/dualny-system-ksztalcenia/. (last assecced: 15.02.2019).

Kształcenie nauczycieli po nowemu. URL: https://www.rp.pl/Edukacja/303079914-Piotr-Muller-Ksztalcenie-nauczycieli-po-nowemu.html. (last assecced: 15.02.2019).

Szkoły zawodowe, kształcenie dualne i nauczycieli. Morawiecki odkrył karty. URL: https://www.pulshr.pl/edukacja/szkoly-zawodowe-ksztalcenie-dualne-i-nauczycieli-morawiecki-odkryl-karty,36394.html. (last assecced: 15.02.2019).

Temat przewodni: Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy? URL: http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_PL.pdf. (last assecced: 15.02.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)