DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168393

ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ

Марія Багрій

Анотація


Стаття присвячена відображенню актуальних освітніх проблем українського суспільства та вихованню національно-свідомої особистості у творчості письменників Західної України кінця XVIII ст. – 1939 р. Проаналізовано, що у вітчизняній педагогіці початку XX століття відобразились суперечності між традиційною, офіційною концепцією щодо виховання в дусі християнства, народності та підходами, що брали за зразок західну педагогіку і досвід європейської школи, також не завжди враховували особливості українців як нації. Проте діяльність письменників-педагогів була спрямована на об’єднання таких рис як прагнення осягнути внутрішній світ дитини, створити умови для її всебічного розвитку, шанобливе ставлення до неї.


Ключові слова


освіта; національно-свідома особистість; Західна Україна; християнство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bokan, V. & Polovey, L. (1998). Istoriya kultury Ukrayiny [History of Culture of Ukraine]. Kyiv, 232 p. [in Ukrainian].

Vdovich, S.M. (1998). Vprovadzhennya idey humannoyi pedahohiky Halychyny (kinets ХІХ – pochatok ХХ stolittya) v suchasnu universytetsku pidhotovku vchytelya [Implementation of ideas of humane pedagogics of Galicia (end of the XIX – the beginning of the twentieth century) in modern university teacher training]. Pedagogics and psychology of vocational education. No.2, pp.172–177. [in Ukrainian].

Galushchinsky, M. (1927). Pozashkilna osvita : (narodyny, – osvitni ustanovy, – orhanizatsiyni formy, – meta) [Out-of-school education: (peoples, – educational institutions, – organizational forms, – purpose)]. Lviv, 47 p. [in Ukrainian].

Zavgorodnya, T.K. (2007). Teoriya i praktyka navchannya v Halychyni (1919 – 1939 roky): monohrafiya. [The theory and practice of teaching in Galicia (1919 – 1939): monograph]. 392 p. [in Ukrainian].

Lyubar, O. O., Stelmakhovich, M.G. & Fedorenko, D.T. (2006). Istoriya ukrayinskoyi shkoly i pedahohiky : navch. posib. [History of Ukrainian School and Pedagogy: Teach. Manual]. Kyiv, 447 p. [in Ukrainian].

Potapiuk, L. (2015). Ideolohichni ta sotsialno-pedahohichni prychyny vynyknennya i rozvytku kulturno-prosvitnytskykh hromad na Zakhidniy Ukrayini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) [Ideological and socio-pedagogical reasons for the emergence and development of cultural and educational communities in Western Ukraine (second half of the XIX – early XX centuries)]. Origins of pedagogical skill. Issue 15, pp. 252–257. [in Ukrainian].

Patushnyak, F. & Petrovich, I. (2011). Ridna literatura [Native literature]. Enemies of the Ossey bourgeoisie. (Ed.).I. Petrovtsy, pp. 461–462. [in Ukrainian].

Smal-Stotsk, S. (1896). Polityka realna [Politics is real]. Bukovina, p. 85. [in Ukrainian].

Franko, I. (1976). Teoriya i rozviy istoriyi literatury [Theory and Literacy History]. Vol. 40. Kyiv, 440 p. [in Ukrainian].

Franco, I. (1976). Tvory : v 50 t. [Works: 50 t.]. Vol. 19. Kyiv, 220 p. [in Ukrainian].

Franko, I. (1984). Ukrainska almanakhova literatura [Ukrainian Almanac Literature]. Works in: 50 vol; Vol. 27. Kyiv. [in Ukrainian].

Die Zeit. (1901). No. 356, pp. 18–25. [in Deutch].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. Київ, 1998. 232 с.

Вдович С.М. Впровадження ідей гуманної педагогіки Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) в сучасну університетську підготовку вчителя. Педагогіка і психологія професійної освіти. 1998. №2. С. 172–177.

Галущинський М. Позашкільна освіта : (народини, – освітні установи, – організаційні форми, – мета). Львів, 1927. 47 с.

Завгородня Т.К. Теорія і практика навчання в Галичині (1919 – 1939 роки): монографія. 2007. 392 с.

Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. Київ, 2006. 447 с.

Потапюк Л. Ідеологічні та соціально-педагогічні причини виникнення і розвитку культурно-просвітницьких громад на Західній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Витоки педагогічної майстерності. 2015. Випуск 15. С. 252–257.

Потушняк Ф., Петровцій І. Рідна література. Ворожки Осійських босоркань / Упорядкував І. Петровцій. 2011. С. 461–462.

Смаль-Стоцький С. Політика реальна. Буковина. 1896. Ч. 85.

Франко І. Теорія і розвій історії літератури. Т. 40. Київ, 1976. 440 с.

Франко І. Твори : в 50 т. Том 19. Київ, 1976. 220 с.

Франко І. Українська альманахова література. І. Франко. Зб. творів : у 50 т. Т. 27. Київ, 1984.

Die Zeit. 1901. № 356. С. 18–25.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)