DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168633

ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СВЯТ ТА РОЗВАГ У ЗДО

Віолета Городиська

Анотація


У статті висвітлено зміст понять “свято” та “розвага”; розкрито мету їхнього проведення в закладах дошкільної освіти та значення для різностороннього розвитку дітей; здійснено аналіз чинних освітніх програм дошкільної освіти щодо напрямів реалізації свят та розваг у ЗДО; акцентовано увагу на парціальних програмах “Стежина” та “Веселкова музикотерапія”, у яких найґрунтовніше представлено змістові аспекти підготовки свят і розваг у сучасних закладах дошкільної освіти.


Ключові слова


свята; розваги; естетичне виховання; художньо-естетичне виховання; музичне виховання дошкільників

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohush, A. (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education]. Kyiv, 26 p. [in Ukrainian].

Bilan, O.I. (2017). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku “Ukrainske doshkillia” [Preschool child development program “Ukrainian Preschool”]. Ternopil : Mandrivets Publ., 256 p. [in Ukrainian].

Horodyska, V. & Bereza, S. (2018). “Sviata ta rozvahy v zakladakh doshkilnoi osvity” : teksty lektsii [“Holidays and entertainment in preschool establishments”: lectures]. Drohobych, 235 p. [in Ukrainian].

Ohnev’iuk, V.O. (2016). Dytyna : osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy rokiv [Child: An educational program for children from two to seven years old]. Kyiv, 304 p. [in Ukrainian].

Krutii, K.L. (2011). Dytyna v doshkilni roky : kompleksna dodatkova osvitnia prohrama [A child in pre-school years: a comprehensive additional educational program]. Zaporizhzhia, 188 p. [in Ukrainian].

Dubrovina, I.V. (2012). Orhanizatsiia sviat ta rozvah u doshkilnykh navchalnykh zakladakh : navchalno-metodychnyi posibnyk [Organization of holidays and entertainments in preschool educational institutions: educational-methodical manual]. Belaya Tserkov, 166 p. [in Ukrainian].

Kaluska, L.V. (2014). Kompleksna prohrama rozvytku, navchannia ta vykhovannia ditei doshkilnoho viku “Soniashnyk” [Integrated program of development, training and upbringing of preschool children “Sunflower”]. Ternopil, 144 p. [in Ukrainian].

Kaspruk, I. (2015). Sviata i rozvahy v doshkilnomu navchalnomu zakladi : metodychnyi posibnyk [Holidays and entertainment in a preschool educational institution: methodical manual]. Lviv, 100 p. [in Ukrainian].

Malashevska, I.A. (2015). Prohrama ozdorovcho-osvitnoi roboty z ditmy starshoho doshkilnoho viku “Veselkova muzykoterapiia” [Health-education program with children of the senior preschool age “Rainbow Music Therapy”]. Ternopil, 44 p. [in Ukrainian].

Morozova, I.P. (2017). Sviata ta rozvahy v doshkilnomu navchalnomu zakladi [Holidays and entertainment at a preschool institution]. Kharkiv, 240 p. [in Ukrainian].

Havrysh, N.V. (2017). Osvitnia prohrama “Vpevnenyi start” dlia ditei starshoho doshkilnoho viku [Educational program “Confident Start” for children of the senior preschool age]. Kyiv, 80 p. [in Ukrainian].

Aksonova, O.P., Anishchuk, A.M. & Artemova, L.V. (2014). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku “Ia u Sviti” (nova redaktsiia) [The program of development of a child of preschool age “I am in the World” (new edition)]. Kyiv, 452 p. [in Ukrainian].

Borshch, R.M. & Samoilyk, D.V. (2013). Prohrama khudozhno-estetychnoho rozvytku ditei rannoho ta doshkilnoho viku “Radist tvorchosti” [Program of artistic and aesthetic development of children of early and preschool age “Joy of creativity”]. Ternopil, 72 p. [in Ukrainian].

Bohush, A. (2015). Svit dytynstva : kompleksna osvitnia prohrama dlia doshkilnykh navchalnykh zakladiv [The world of childhood: a comprehensive educational program for preschool educational institutions]. Ternopil, 200 p. [in Ukrainian].

Honcharenko, A.M. & Diatlenko, N.M. (2014). Stezhyna : kompleksna alternatyvna osvitnia prohrama dlia doshkilnykh navchalnykh zakladiv, shcho pratsiuiut za valdorfskoiu pedahohikoiu [Path: Complex alternative educational program for preschool educational institutions working on Waldorf pedagogy]. Kyiv,223 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер.: А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч [та ін.]. Київ, 2012. 26 с.

Білан О.І. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / за заг. ред. О.В. Низковської. Тернопіль, 2017. 256 с.

Городиська В., Береза С. “Свята та розваги в ЗДО”: тексти лекцій. Дрогобич, 2018. 235 с.

Дитина : освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; авт. кол. Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред. Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець. Київ, 2016. 304 с.

Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор. колектив; наук. керівник К.Л. Крутій. Запоріжжя, 2011. 188 с.

Дубровіна І.В. Організація свят та розваг у дошкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. Біла Церква, 2012. 166 с.

Калуська Л.В. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку “Соняшник”.Тернопіль, 2014. 144 с.

Каспрук І. Свята і розваги в дошкільному навчальному закладі : метод. посіб. Львів, 2015.100 с.

Малашевська І.А., Демидова С.К. Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку “Веселкова музикотерапія”. Тернопіль. 2015. 44 с.

Морозова І.П. Свята та розваги в ДНЗ. Харків, 2017.  240 с.

Освітня програма “Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку / [Н.В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук]; за заг. наук. ред. Т.О. Піроженко. Київ, 2017. 80 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція). У 2-х ч. – Ч.II. – Від трьох до шести (семи) років / О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук., Л.В. Артемова та ін.; наук. кер. О.Л. Кононко. Київ, 2014. 452 с.

Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості” / Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик. Тернопіль, 2013. 72 с.

Світ дитинства : комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / упоряд. : О.М. Байєр, Л.В. Батліна, А.М. Богуш та ін.; наук. кер. акад. А.М. Богуш; за заг. ред. Л.В. Батліної. Тернопіль, 2015. 200 с.

Стежина : комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою : автори-упорядники А.М. Гончаренко, Н.М. Дятленко. Київ, 2014. 223 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)