DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168663

МОТИВАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Любов Крайник

Анотація


Англійська мова є мовою глобальної комунікації, і немає сумнівів, що будь-який випускник повинен володіти цією мовою у своєму професійному середовищі. Мотивація студентів англійською мовою для професійних цілей є важливим завданням для викладача, оскільки вона може призвести до їх успіху або невдачі. Розглянуто два ключових типи мотивації, а саме: інструментальна та інтегративна, також були запропоновані деякі методи, які формують інструментальну та інтегративну мотивації. Основна увага приділяється мікро-мотивації студентів і її типам, а саме внутрішньої та зовнішньої мотиваціям, а також біологічному мотиву. У статті розкривається важливість розвитку автономії студентів, їх майстерності та мети, які формують внутрішню мотивацію.


Ключові слова


мотивація; інструментальний; інтегративний; біологічний мотив; мікро-мотивація; макро-мотивація; метод винагороди і покарання; гра як метод викладання; автономія; майстерність, мета

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Deci, E.L. & Rayan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.

Dörnyei, Z., Motivational Strategies in the Language Classroom, 2001 Cambridge Cambridge University Press.

Gardner, R.C. & Lambert, W.E (1972). Attitudes and Motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Masgoret, A. M. & Gardner, R.C. Attitudes, Motivation and Second language Learning. A Meta-Analysis of Studies. Conducted by Gardner and Associates. Article in Language Learning 53(S1), pp.167–210. May 2003.

Matt Delong and Dale Winter, Learning to Teaching and Teaching to Learn Mathematics: Resources for Professional Development, Mathematical Association of America, 2002.

ELT Journal, Volume 61, Issue 4, 1 October 2007, pp. 369–371. Available at: https://doi.org/10.1093/elt/ccm056

Available at: www.teachenglish.org.uk

Available at: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/motivating_students.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)