DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168664

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Карина Авраменко

Анотація


У статті розглядається методична підготовка як складова загальної професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників на уроках англійської мови, а також вказані можливі методи її вдосконалення. Зокрема, визначено роль засобів інтерактивного навчання у цьому процесі. Виокремлено найбільш ефективні з точки зору розвитку професійної компетентності методи інтерактивного навчання (робота в парах/трійках; “Карусель”; дискусії, ділові ігри, аналіз ситуацій; метод акваріуму; “Мозаїка”; рольові методи; “Мікрофон”; “Мозковий штурм” та “брейн-ринг”), експериментально доведено їхню ефективність у підвищенні методичної майстерності майбутніх вчителів англійської мови.


Ключові слова


методична підготовка; професійна компетентність; інтерактивне навчання; педагогічний працівник

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, L.V. (2014). Vykorystannja interaktyvnyh form i metodiv roboty u navchanni pedagogiv: metodychni rekomendacii [The use of interactive forms and methods of work in the training of teachers: guidelines]. Belopolye, 60 p. [in Ukrainian].

Bezljudna, V. (2016). Zmist pidgotovky majbutnih uchyteliv inozemnyh mov u vyshhyh pedagogichnyh navchal’nyh zakladah [Contents of training of future teachers of foreign languages in higher educational institutions]. Problems of training of the modern teacher: the collection of scientific works of Uman state pedagogical University named after Pavel Tychina, Vol. 13, pp. 80–87. [in Ukrainian].

Bodrova, T. (2015). Osoblyvosti realizacii’ systemno-integratyvnogo pidhodu v metodychnij pidgotovci majbutnih uchyteliv muzyky [Features of realization of system-integrative approach in methodical preparation of future teachers of music]. Aesthetics and ethics of pedagogical influence, Vol. 9, pp. 19–32. [in Ukrainian].

Zubenko, T. (2003). Shljahy udoskonalennja metodychnoi’ pidgotovky vchyteliv inozemnoi movy pochatkovyh klasiv [Ways of improvement of methodical preparation of teachers of a foreign language of primary classes]. Bulletin of Zhytomyr pedagogical University. Pedagogical science. Zhytomyr, Vol. 12, pp. 212–214. [in Ukrainian].

Knjazheva, I.A. (2013). Metodychna pidgotovka majbutnih vykladachiv pedagogichnyh dyscyplin v umovah magistratury [Methodical preparation of future teachers of pedagogical disciplines in the conditions of magistracy]. Scientific notes. Series: Psychological and pedagogical Sciences (Nizhyn state University. Nikolai Gogol). Vol. 1, pp. 177–182. [in Ukrainian].

Kovyrjagina, N. (2010). Klasyfikacija interaktyvnyh metodiv [Classification of interactive methods]. Usage of interactive technologies in the educational process. Kharkiv, pp. 8–13. [in Ukrainian].

Kozachenko, V. (2014). Vykorystannja interaktyvnyh tehnologij u pidgotovci majbutnih uchyteliv inozemnyh mov [The use of interactive technologies in the training of future teachers of foreign languages]. [in Ukrainian].

Kurich, M. (2013). Vykorystannja interaktyvnyh tehnologij na urokah inozemnoi movy [Usage of interactive technologies at foreign language lessons]. New pedagogical thought. Rivne, Vol. 2, pp. 80–83. [in Ukrainian].

Opytuvannia: 67% ukraintsiv znaiut pro osvitniu reformu, pidtrymuiut – 37% : material vid 09.11.2017 [Poll: 67% of Ukrainians know about education reform, support – 37%: material from 09.11.2017]. “New Ukrainian School”. Available at: http://nus.org.ua/news/opytuvannya-67-ukrayintsiv-znayut-pro-osvitnyu-reformu-pidtrymuyut-37/ (Accessed: 02 Feb.2019). [in Ukrainian].

Sosnova, M. (2016). Interaktyvni metody navchannja u profesijnij pidgotovci molodshyh medychnyh specialistiv [Interactive methods of training in vocational training of junior medical specialists]. Bulletin of the National Academy of the state border service of Ukraine. Series: Pedagogy. Khmelnitsky, Vol. 4. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_14 (date accessed: 02.02.2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабенко Л.В. Використання інтерактивних форм і методів роботи у навчанні педагогів: методичні рекомендації. Білопілля, 2014. 60 с.

Безлюдна В. Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 13. С. 80–87.

Бодрова Т. Особливості реалізації системно-інтегративного підходу в методичній підготовці майбутніх учителів музики. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9. С. 19–32.

Зубенко Т. Шляхи удосконалення методичної підготовки вчителів іноземної мови початкових класів. Вісник Житомирського педагогічного університету. Педагогічні науки. Житомир, 2003. Вип. 12. С. 212–214.

Княжева І.А. Методична підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). Ніжин, 2013. Вип. 1. С. 177–182.

Ковирягіна Н. Класифікація інтерактивних методів. Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі. Харків, 2010. С. 8–13.

Козаченко В. Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. Київ, 2014. Вип. 117. С. 62–68.

Куріч М. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови. Нова педагогічна думка. Рівне, 2013. Вип. 2. С. 80–83.

Опитування: 67% українців знають про освітню реформу, підтримують – 37% : матеріал від 09.11.2017 // Сайт “Нова Українська Школа” . URL: http://nus.org.ua/news/opytuvannya-67-ukrayintsiv-znayut-pro-osvitnyu-reformu-pidtrymuyut-37/ (дата звернення: 02.02.2019).

Соснова М. Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. Хмельницький, 2016. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_14 (дата звернення: 02.02.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)