DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168667

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Уляна Ткаченко

Анотація


У статті розкрито актуальні проблеми національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти. Звернено увагу на сутність патріотизму, його різновиди, зокрема етнічний, територіальний, державний. Визначено особливості національного виховання студентів, спрямоване на культурно-історичний досвід рідного народу, його традиції, звичаї, обряди. Акцентовано на формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, держави, нації, готовності до захисту національних інтересів, незалежності України. Виокремлено завдання та принципи національно-патріотичного виховання, зокрема принципи національної спрямованості, самоактивності та самореалізації полікультурності, історичної і соціальної пам’яті та ін. Зазначено форми патріотичного виховання у закладах вищої освіти. Це інформаційно-масові, діяльнісно-практичні, індивідуальні, наочні та ін. Запропоновано окремі виховні заходи, проведені в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, “філософський стіл”, “відкрита кафедра”, інтелектуальні аукціони, ринги, вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, “жива газета”, створення книг, альманахів); діяльнісно-практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); інтегративні (клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо); наочні (музеї, кімнати, зали, галереї, виставки студентської творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).


Ключові слова


національно-патріотичне виховання; заклади вищої освіти; завдання та принципи національно-патріотичного виховання; форми національно-патріотичного виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Chorna, K.I. (2014). Vykhovannia hromadianyna, patriota, humanista: Navch.-metod. posibnyk [Education of a citizen, patriot, humanist: Teaching method. manual]. Kyiv, 96 p.[in Ukrainian].

Ierokhina, N.M. (2015). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti molodi za umov suchasnoho navchalnoho zakladu [Formation of civic competence of youth in conditions of modern educational institution]. Educational work in school. No. 12, pp. 4–12.[in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [The concept of national patriotic education]. Available at: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/[in Ukrainian].

Laskavtseva, Ya.D. (2016).Vykhovuiemo na tradytsiiakh [Educate on traditions]. Kharkiv, 125 p. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V.L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [High school pedagogy: tutorial]. Kyiv, 472 p. [in Ukrainian].

Palchevskyi, S.S. (2012). Pedahohika: navch. posib.[Pedagogy: Studying manual]. Kyiv, 496 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виховання громадянина, патріота, гуманіста: Навч.-метод. посібник. / К.І.Чорна. Київ, 2014. 96 с.

Єрохіна Н.М. Формування громадянської компетентності молоді за умов сучасного навчального закладу. Виховна робота в школі. 2015. № 12. С. 4–12.

Концепція національно-патріотичного виховання URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Ласкавцева Я.Д. Виховуємо на традиціях. Харків, 2016. 125 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ, 2009. 472 с.

Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. Київ, 2012. 496 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)