DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171183

СУЧАСНА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Марія Кузьмич

Анотація


Стаття присвячена розгляду сучасної дитячої періодики як одного з засобів морального виховання дітей старшого дошкільного віку. Обґрунтовується, що періодичні видання значно швидше, ніж книжкові, зосереджуються на актуальних для дітей проблемах, а тому є надзвичайно дієвим засобом занурення у світ моральних цінностей та життя у динамічному соціумі. А це спонукає до формування у дитини стійких навичок літературного мовлення, спілкування на засадах поваги до себе та навколишнього світу, формує етичну культуру особистості.


Ключові слова


дитина дошкільник; моральне виховання; дитяча періодика; журнали для дошкільників

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernyhora, N. M. Rol periodychnykh vydan dlia ditei u formuvanni movnykh navychok [The role of periodicals for children in the formation of language skills]. Available at: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act =article &article=2052. [in Ukrainian].

Davydchenko, T. S. (2008). Typolohichna klasyfikatsiia dytiachykh periodychnykh vydan v Ukraini [Typological classification of the children’s periodicals in Ukraine]. Scientific notes of the Institute of Journalism: scientific collection. (Ed.).V. V. Rizun. Kyiv, Vol. 30, pp. 116–120.[in Ukrainian].

Kolobochok. Dlia rozumnykh ditochok. Shchomisiachnyi piznavalnyi zhurnal dlia ditei 3 – 9 rokiv (2015).[Kolobochok For smart kids. Monthly Cognitive Magazine for Children aged 3-9]. No. 1 – 12. 24 p. [in Ukrainian].

Krul, L. M. & Blahun, N. M. (2009). Zahalnyi ohliad suchasnoi ukrainskoi dytiachoi periodyky (zhanrovo-tematychne rozmaittia) [An overview of modern Ukrainian children’s periodicals (genre and thematic diversity)]. Actual problems of Slavic philology. Series: Linguistics and Literature: A collection of scientific works.Vol. 20, pp. 402–411. [in Ukrainian].

Rudnytska, O.P. (2000). Ukrainske mystetstvo u polikulturnomu prostori: navchalnyi posibnyk [Ukrainian art in the multicultural space: tutorial]. Kyiv, 208 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (Ed.). (2007). Vohnehryvyi konyk: kazky, prytchi, opovidannia [Gunpowder grasshopper: fairy tales, parables, stories]. Kyiv, 200 words illustrated.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вернигора Н. М. Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовних навичок. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2052.

Давидченко Т. С. Типологічна класифікація дитячих періодичних видань в Україні. Наукові записки інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2008. Т. 30. С. 116–120.

Колобочок. Для розумних діточок. Щомісячний пізнавальний журнал для дітей 3 – 9 років. № 1 – 12. 2015. 24 с.

Круль Л. М., Благун Н. М. Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття). Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. пр. 2009. Вип. ХХ. С. 402–411.

Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навчальний посібник. Київ, 2000. 208 с.

Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник: казки, притчі, оповідання / Упоряд. і передм. О. В. Сухомлинський. Київ, 2007. 200 с. : іл.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)