DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174374

ДИНАМІЧНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ

Надія Ашиток

Анотація


Автор аналізує інформаційні виклики XXI століття, що впливають на проблеми спеціальної освіти. У статті представлений аналіз термінів “дефектологія”, “корекційна педагогіка” і “інклюзивна педагогіка”. Обґрунтовано доцільність використання терміна “інклюзивна освіта” для позначення освіти для всіх дітей, що навчаються в інклюзивну закладі.


Ключові слова


інформаційне суспільство; діти з особливими потребами; спеціальна освіта; дефектологія; корекційна педагогіка; інклюзивна педагогіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashytok, N. I.(2010). Movna kartyna svitu u filosofsko-osvitnomu aspekti [Language picture of the world in the philosophical and educational aspect]. Bulletin of the National Aviation University. Series: Culturology, Vol. 2 (12), pp. 40 – 43. [in Ukrainian].

Ashytok, N. I. (2014). Movna sotsializatsiia ditei z osoblyvostiamy psykhofizychnoho rozvytku v umovakh informatsiinoho suspilstva [Language socialization of children with peculiarities of psychophysical development in the conditions of information society]. Youth and market,Vol. 4(111), pp. 17 – 21. [in Ukrainian].

Borokhvina, T. H. (2018). Poniatiino-katehorialnyi aparat inkliuzyvnoi osvity [Conceptually-categorical apparatus of inclusive education]. Modern Pedagogy: Theory, Methodology, Practice, pp. 61 – 64. [in Ukrainian].

Drotianko, L. H. (2014). Sotsialni transformatsii movlennievoi kultury v informatsiinu eru [Social transformations of speech culture into the information age]. Bulletin of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology, Vol. 1, pp. 8 – 11. [in Ukrainian].

Drotianko, L. H. (2012). Transformatsiia komunikatyvnoi funktsii movy v dobu informatyzatsii [Transformation of the communicative function of language in the era of informatization]. Bulletin of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology, Vol. 2, pp. 5 – 9. [in Ukrainian].

Vsemirnyiy ekonomicheskiy forum: indeks setevoy gotovnosti 2015 goda, 2015. [World Economic Forum: 2015 Readiness Index]. Available at: https://gtmarket.ru/news/2015/04/17/7128[in Russian].

Deklaratsiya printsipov “Postroenie informatsionnogo obschestva – globalnaya zadacha v novom tyisyacheletii” [Declaration of Principles “Building an Information Society – A Global Challenge in the New Millennium”]. Available at: http://www.gov.karelia.ru/Leader/Inform/Egov/tunis.html[in Russian].

Zaytsev, O. B. Globalizatsiya i ee vliyanie na trud lits s ogranichennoy trudosposobnostyu [Globalization and its impact on the work of persons with disabilities]. Available at: http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7778496 [in Russian].

Synov, V.M. Metodolohiia ta teoriia doslidzhen v haluzi defektolohii [Methodology and theory of research in the field of defectology]. Available at: http://fkspp.at.ua/Bibl/15.pdf [in Ukrainian].

Postoeva, V.A. & Shelehov, I. L. (2008). Correktsionnaya pedagogika s osnovami spetsialnoy psihologii [Correctional pedagogy with the basics of special psychology]. 292 p. [in Russian].

Stonier, T. (1986). Informatsionnoe bogatstvo: profil postindustrialnoy ekonomiki [Information wealth: the profile of the post-industrial economy]. New technocratic wave in the West. pp. 392 – 409. [in Russian].

Suntsova, A. S. (2013). Teorii i tehnologii inklyuzivnogo obrazovaniya [Theories and technologies of inclusive education]. Izhevsk, 110 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Н. І. Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Культурологія: зб. наук. пр. №2 (12). 2010. С.40 – 43.

Ашиток Н.І. Мовна соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства. Молодь і ринок. № 4(111). 2014. С.17 – 21.

Борохвіна Т.Г. Понятійно-категоріальний апарат інклюзивної освіти. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. Чернігів, 2018. С. 61 – 64.

Дротянко Л.Г. Соціальні трансформації мовленнєвої культури в інформаційну еру. Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. 2014. № 1. С. 8 – 11.

Дротянко Л.Г. Трансформація комунікативної функції мови в добу інформатизації. Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. 2012. № 2. С. 5 – 9.

Всемирный экономический форум: индекс сетевой готовности 2015 года. Режим доступу: https://gtmarket.ru/news/2015/04/17/7128

Декларация принципов “Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии”. – Режим доступу: http://www.gov.karelia.ru/Leader/Inform/Egov/tunis.html

Зайцева О.Б. Глобализация и ее влияние на труд лиц с ограниченной трудоспособностью. URL: http://www.rae.ru/use/?section =content&op =show_article&article_id=7778496

Постоева В.А., Шелехов И.Л. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. Томск, 2008. 292 с.

Синьов В. М. Методологія та теорія досліджень в галузі дефектології. URL: http://fkspp.at.ua/Bibl/15.pdf

Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технократическая волна на Западе. Москва, 1986. С. 392 – 409.

Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования: учеб. пособ. Ижевск, 2013. 110 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)