№ 6(173) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.6(173).2019

Зміст

Статті

ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ PDF
Олена Третяк, Дмитро Чебоненко, Станіслав Чебоненко
ДИНАМІЧНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ PDF
Надія Ашиток
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ PDF
Марія Чепіль
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ФОРМУВАННІ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР PDF
Ольга Гуменюк, Світлана Цюра, Василь Гуменюк, Оксана Єфремова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Любов Прокопів
ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ PDF
Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталія Кравченко, Ганна Чуприна, Олександр Овсянніков
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ PDF
Ліна Котова, Тетяна Юник
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРЕВЕРНЕНОГО УРОКУ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ PDF
Ольга Кутняк
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ PDF
Катерина Зоренко, Ірина Гриценко
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ PDF
Світлана Ізбаш, Ольга Ярова
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Інна Грачова, Юлія Хорошилова
ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ, КУЛЬТУРОТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТУРОТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ФОРМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Мар’яна Кащук
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “Я У СВІТІ” PDF (English)
Леся Височан
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ (АГРАРНИХ) ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF (English)
Наталія Тимощук
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Олена Мішкулинець, Іван Кушнір
ОСВІТНЯ ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ-ПЕДАГОГІВ (КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ СТ.) PDF
Марія Багрій
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF (English)
Зоряна Дзюбата
УНІВЕРСАЛІЗМ ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ ОКСАНИ ГЕРАСИМЕНКО (З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ МИСТКИНІ) PDF
Оксана Бобечко, Наталія Синьовська
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Ірина Гоцинець
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Інна Лобачук
ЗМІСТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ PDF
Ліна Короткова
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Роксоляна Зозуляк-Случик
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОРОСЛИХ У БЕЛЬГІЇ PDF
Олена Фучила
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ PDF
Надія Кузан
МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРІЇ ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Ірина Кліш
ПЕДАГОГИ ТА НАТХНЕННИКИ ОСНОВОПОЛОЖНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ, ПОЕТА І КОМПОЗИТОРА ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА PDF
Лілія Кобільник
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ PDF
Олена Писаревська
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА” (ЯПОНСЬКА МОВА) PDF
Василь Трущак
ТЕНДЕНЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 70-Х – 80-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ PDF
Лілія Овчаренко
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2002 РР.) PDF
Уляна Ткаченко
ГЕНЕЗА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Юлія Федурко