DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174375

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ

Марія Чепіль

Анотація


У статті проаналізовано особливості реалізації екологічної освіти в початкових та середніх школах Південної Європи та з’ясовано перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямі засобами екологічної освіти. Виявлено різноманітність способів, якими країни Південної Європи звертаються до екологічної освіти в системах початкової та середньої школи. З’ясовано, що екологічна освіта є обов’язковою областю навчальної програми в початковій та молодшій середній освіті із застосуванням різних підходів, а в ряді випадків у поєднанні з іншими підходами тощо.

Ключові слова


екологічна освіта; курикулум; початкова школа; середня школа; Південна Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Voitovych, A. (2016). Ekolohichne vykhovannia uchniv pochatkovykh klasiv v Ukraini ta Yevropi: komparatyvnyi aspekt [Ecological education of elementary school pupils in Ukraine and Europe: a comparative aspect]. Youth & market. Drogobych, Vol. 2 (133), pp. 149–154. [in Ukrainian].

Zahorodnia, L. Nastupnist v ekolohichnii osviti doshkilnykiv i molodshykh shkoliariv: yevropeiskyi dosvid [Continuity in the ecological education of preschoolers and junior pupils: European experience.]. Available at: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/157/145 (Accessed 03 Apr. 2019) [in Ukrainian].

Lokshyna, O. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Content of school education in the countries of the European Union: theory and practice (second half of the XX – beginning of the XXI century)]. Kyiv, 404 p. [in Ukrainian].

Pysanka, K. (2014). Problemy ekolohichnoi osvity ta vykhovannia v riznykh krainakh svitu [Problems of environmental education and education in different countries of the world]. The Young Scientist, 4 (07), 65–71. [in Ukrainian].

Pidlisniuk, V. (Ed.) (2005). Stalyi rozvytok suspilstva: rol osvity. Putivnyk [Sustainable development of society: the role of education. Guidebook]. Kyiv. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/142/Stalyi% 20rozvytok %20suspilstva.pdf? sequence=1 (Accessed 15 Apr. 2019) [in Ukrainian].

Stokes, E., Edge, A., & West, A. (2001). Environmental education in the educational systems of the European Union: Synthesis Report. Commissioned by the Environment Directorate-General of the European Commission. – Centre for Educational Research London School of Economics and Political Science, 31 р. Available at: http://www.medies.net/_uploaded_files/ee_in_eu.pdf (Accessed 18 Apr. 2019) [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войтович, А. (2016). Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект. Молодь і ринок. Дрогобич, 2016. № 2 (133). С. 149–154.

Загородня, Л. Наступність в екологічній освіті дошкільників і молодших школярів: європейський досвід. URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/157/145 (дата звернення: 03.04.2019).

Локшина, О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Київ, 2009. 404 с.

Писанка, К. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу. Молодий вчений, 4 (07), 2014. С. 65–71.

Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / За ред. В. Підліснюк. Київ, 2005. URL:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/142/Stalyi%20rozvytok% 20suspilstva.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.04.2019).

Stokes E., Edge A., & West A. Environmental education in the educational systems of the European Union: Synthesis Report. Commissioned by the Environment Directorate-General of the European Commission. – Centre for Educational Research London School of Economics and Political Science, 2001, 31 р. URL: http://www.medies.net/_uploaded_files/ee_in_eu.pdf (дата звернення: 18.04.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)