DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174376

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ФОРМУВАННІ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Ольга Гуменюк, Світлана Цюра, Василь Гуменюк, Оксана Єфремова

Анотація


Акцентовано на актуальності формування досвіду професійної мобільності майбутніх медсестер за напрямами особистісної та горизонтальної мобільності. Проаналізовано характеристики персонального освітнього простору студента у контексті специфіки медичної освіти. Виокремлено компоненти дидактичного потенціалу персонального освітнього простору: технологічний, змістовий, діяльнісний, оцінно-результативний, соціальний; розглянуто можливості його використання для формування досвіду особистої та горизонтальної професійної мобільності майбутніх медсестер.


Ключові слова


майбутні медичні сестри; професійна мобільність; персональний освітній простір; медична освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzvinchuk, Yu.V. (2016). Profesiyna mobilnist’ medychnykh sester yak faktor yikh uspishnoyi profesiynoyi diyalnosti [Professional mobility of nurses as a factor of their successful professional activity]. Psychology: reality and perspectives. Collection of scientific papers of RDHU. Issue 6. pp. 48–52. [in Ukrainian].

Ivanchenko, Ye.A. (2005). Formuvannya profesiynoyi mobilnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi navchannya u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Development of professional mobility of future economists in the process of study in Higher educational institutions]. Candidate’s thesis. Odesa, 181 p. [in Ukrainian].

Hauser, R. M. & Featherman, D. L. (1977). The process of stratification: Trends and analisis. New York: Akademic press, 287 p. [in English].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok realizatsiyi prava na akademichnu mobilnist” № 579 vid 12 serpnia 2015 roku [Legislative act of Cabinet of Ministers of Ukraine “About ratification of the Statement about implementation of the right on academic mobility” № 579, August, 12, 2015). Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199. [in Ukrainian].

Fitzpatrisk, Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921–1934. Cambridge University Press. 1979. 347 p. [in English].

Tsys, O. (2013). Profesiyna mobilnist maibutnioho fakhivtsia yak naukovo-pedahohichna katehoriya [Professional mobility of a future specialist as scientifically-pedagogical category]. Education of adults: theory, experience, prospects. Issue 7, pp. 249–256. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дзвінчук Ю.В. Професійна мобільність медичних сестер як фактор їх успішної професійної діяльності. Психологія : реальність і перспективи. Зб. наук. праць РДГУ. 2016. Вип. 6. С. 48–52.

Іванченко Є.А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах: дис. канд.пед.наук: 13.00.04. Одеса, 2005. 181 с.

Hauser R.M., Featherman D.L. The process of stratification: Trends and analisis. New York: Akademic press, 1977. 287 p.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” № 579 від 12 серпня 2015 року. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199.

Fitzpatrisk Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921–1934. Cambridge University Press. 1979. 347 p.

Цись О. Професійна мобільність майбутнього фахівця як науково-педагогічна категорія. Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 7. С. 249–256.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)