DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174464

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “Я У СВІТІ”

Леся Височан

Анотація


З’ясовано, що курс “Я у світі” – важливий компонент загального змісту початкової освіти, є ефективним засобом і формою формування національно-патріотичного виховання молодшого школяра. Саме ці уроки дають можливість надати учням цікаві тексти про рідний край, Україну, відомих українців, історію, звернутися до народної та духовної спадщини. Окреслено методику національно-патріотичного виховання молодших школярів засобами українознавства, яка відображає мету, завдання, окремі педагогічні умови, методи патріотичного виховання та очікувані результати цього процесу. Доведено ефективність методики опрацювання змістової лінії “Відомі українці” у процесі вивчення курсу “Я у світі” у 4 класі.


Ключові слова


національно-патріотичне виховання; учні четвертого класу; українознавство; навчальний предмет “Я у світі”

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilavych, H. (2016). Avtorska shkola “Tryvita”: dosvid vykhovannia natsionalno-movnoi osobystosti molodshoho shkoliara [The author’s school “Tryvita”: the experience of upbringing the national-linguistic personality of the junior schoolboy]. Methodical Guide. Ivano-Frankivsk, p. 203. [in Ukrainian].

Bilavych, H. (2008). Ukrainoznavstvo yak vazhlyvyi skladnyk natsionalnoi osvity [Ukrainian studies as an important component of national education]. Bulletin of the Precarpathian University. Pedagogy.Vol. XXY, pp.120–124. [in Ukrainian].

Bibik, N.M. (2015). Ya u sviti. 4 klas. Pidruchnyk dlia zahalnoosvit. navch. zakl [I am in the world. Grade 4: Textbook for general educational institutions]. Kharkiv, p. 160. [in Ukrainian].

Novosolova, V. I. (2007). Ukrainska mova. Zbirnyk testovykh zavdan dlia pidhotovky do zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia. 11 klas [Ukrainian language. Collection of test tasks for preparation for external independent evaluation. Grade 11]. Kyiv, p. 104. [in Ukrainian].

Pistun, T. V. (2008). “Svoiu Ukrainu liubit…” [“Love your Ukraine...”]. Ternopil, pp. 7–9. [in Ukrainian].

Savchuk, B. (2004). Ukrainska etnolohiia [Ukrainian ethnology]. Ivano-Frankivsk, p. 559. [in Ukrainian].

Skulskyi, R. P. & Stelmakhovych, M. H. (1995). Metodyka vykladannia narodoznavstva u shkoli [Methodology of teaching ethnography at school]. Ivano-Frankivsk, p. 167. [in Ukrainian].

Ya u sviti. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh [I am in the world. Educational program for general education institutions]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/.../7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білавич Г. Авторська школа “Тривіта”: досвід виховання національно-мовної особистості молодшого школяра. Методичний посібник. Івано-Франківськ, 2016. 203 с.

Білавич Г. Українознавство як важливий складник національної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2008. Вип. ХХY. С.120–124.

Бібік Н. М. Я у світі. 4 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. Xарків, 2015. 160 с.

Новосьолова В. І. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. Київ, 2007. 104 с.

Пістун Т. В. “Свою Україну любіть…”. Тернопіль, 2008. С. 7–9.

Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004. 559 с.

Скульський Р. П., Стельмахович М. Г. Методика викладання народознавства у школі. Івано-Франківськ, 1995. 167 с.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних. URL: https://mon.gov.ua/storage/.../7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)