DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174501

УНІВЕРСАЛІЗМ ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ ОКСАНИ ГЕРАСИМЕНКО (З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ МИСТКИНІ)

Оксана Бобечко, Наталія Синьовська

Анотація


У статті розглядається багатогранна мистецька постать провідної представниці бандурного мистецтва сучасності – Оксани Герасименко. Виявлено характерні особливості творчої діяльності мисткині, що яскраво демонструють та розкривають універсалізм її творчої особистості. Особливу увагу в розвідці приділено висвітленню виконавської практики, композиторської творчості, педагогічної, науково-методичної та громадсько-просвітницької сфер діяльності О. Герасименко, які органічно співіснують та демонструють професійний універсалізм, що являється основною якісною характеристикою її мистецької особистості.

Ключові слова


Оксана Герасименко; бандуристка; мисткиня; бандурне мистецтво; виконавська практика; композиторська творчість; педагогічна діяльність; універсалізм творчої постаті

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrytska, O. (2004). Vykonavska ta pedahohichna diialnist Oksany Herasymenko : do istorii ukrainskoi bandurnoi pedahohiky [Performing and teaching activity of Oksana Gerasimenko: the history of Ukrainian bandura pedagogy].Scientific Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine. P. I. Tchaikovsky. Vol. 35. Kyiv, pp. 270–276. [in Ukrainian].

Bobechko, O. (2011). Zhinochyi kvartet zi Lvova (z nahody desiatyrichchia tvorchoi diialnosti)[Women’s Quartet from Lviv (on the occasion of the decade of creative activity)]. Musical studies studios of the Institute of Arts of the Volyn National University named after Lesia Ukrainka and National Music Academy of Ukraine named after P.I. Tchaikovsky: Collection of scientific works. Lutsk. Vol. 8, pp. 25–37. [in Ukrainian].

Herasymenko, O. (2006). Stanovlennia ta rozvytok profesiinoho ansamblevoho bandurnoho vykonavstva na Lvivshchyni [Formation and development of professional ensemble bandura performance in Lviv region].Music Studies Studios. Scientific collections of the Lviv State Music Academy named after Nikolay Lysenko: Collection of articles. Vol. 11. (Ed.). A. Dushny, S. Karas, B. Pits. Vinnytsya, pp.77–86. [in Ukrainian].

Hereha, M. (2010). Poliinstrumentalizm u stylistytsi fortepiannykh kompozytsii Oksany Herasymenko [Gerega M. Polystyrene in the style of piano compositions by Oksana Gerasimenko].Youth and the market. No. 7–8(66–67). pp. 66–69.[in Ukrainian].

Dutchak, V. G. (2009). Tvorchyi portret Oksany Herasymenko: bandurne mystetstvo na perekhresti kultur ta epokh (iuvileini uzahalnennia) [Dutchak V.G. Creative portrait of Oksana Gerasimenko: Bandura art at the crossroads of cultures and epochs (jubilee generalizations)]. The Bulletin of the Precarpathian University of the Art Studies series. No.15–16. Ivano-Frankivsk. pp.136–147. [in Ukrainian].

Kyianovska, L. (2003). Folkterapiia po-ukrainskomu [Folk therapy in Ukrainian].National tribune. May 4th. part.17 (10–17). [in Ukrainian].

Kyianovska, L. (2005). Oksana Herasymenko. Tvorchyi portret [Oksana Gerasimenko. Creative portrait]. Davydov M. The history of performing on folk instruments. Ukrainian Academic School. Kyiv, pp. 279–271. [in Ukrainian].

Komenda, O. I. (2017). Postat Mykoly Leontovycha u svitli kontseptsii tvorchoho universalizmu [The figure of Nikolai Leontovich in the light of the concept of creative universalism]. Scientific herald of the P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Vol. 120. pp. 225–252. [in Ukrainian].

Suprun, N. Hnat Khotkevych i tradytsii ukrainskoho universalizmu [Hnat Khotkevich and the traditions of Ukrainian universalism]. Available at: http://artanija.com/journal/kniga-03-1997 (Accessed 24. Mar.2019) [in Ukrainian].

Filts, B. (1997). Druhyi mizhnarodnyi festyval bandurnoho mystetstva u Peremyshli [The second international festival of bandura art in Przemysl]. Bandura. No. 61–62, pp. 41–49. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бистрицька О. Виконавська та педагогічна діяльність Оксани Герасименко : до історії української бандурної педагогіки. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 35. Київ, 2004. С. 270–276.

Бобечко О. Жіночий квартет зі Львова (з нагоди десятиріччя творчої діяльності). Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: Збірник наукових праць. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Вип. 8. С. 25–37.

Герасименко О. Становлення та розвиток професійного ансамблевого бандурного виконавства на Львівщині. Музикознавчі студії. Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка: Збірка статей. Вип. 11. Редактори-упорядники: А. Душний, С. Карась, Б. Пиц. Вінниця: Нова книга, 2006. С. 77–86.

Герега М. Поліінструменталізм у стилістиці фортепіанних композицій Оксани Герасименко. Молодь і ринок. 2010. №7–8(66–67). С. 66–69.

Дутчак В. Г. Творчий портрет Оксани Герасименко: бандурне мистецтво на перехресті культур та епох (ювілейні узагальнення). Вісник Прикарпатського університету серії “Мистецтвознавство”. №15–16. Івано-Франківськ, 2009. С. 136–147.

Кияновська Л. Фольктерапія по-українському. Національна трибуна. 2003. 4 травня. Ч. 17 (10–17).

Кияновська Л. Оксана Герасименко. Творчий портрет. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. Українська академічна школа. Київ, 2005. С. 279–271.

Коменда О. І. Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. Вип. 120. С. 225–252.

Супрун Н. Гнат Хоткевич і традиції українського універсалізму. URL: file: http://artanija.com/journal/kniga-03-1997 (дата звернення: 24.03.2019)

Фільц Б. Другий міжнародний фестиваль бандурного мистецтва у Перемишлі. Бандура. 1997. №61–62. С. 41–49.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)