DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174602

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА” (ЯПОНСЬКА МОВА)

Василь Трущак

Анотація


У статті розглянуто складові професійної мовленнєвої компетенції. Визначено трактування термінів “компетенція” та “мовленнєва компетенція” в ширшому і вужчому розумінні їх значення, розглянуто підходи до їх дослідження. Виділено складові мовленнєвої компетенції з японської мови і визначено способи їх досягнення. Проаналізовано умови, яких повинні дотримуватися студент і викладач для досягнення відповідних навчальних цілей. На основі практичного досвіду розглянуто кожну з цих складових і виведено способи досягнення кожної з них, показано проблеми у їх досягненні і способи їх вирішення.


Ключові слова


компетенція; мовленнєва компетенція; японська мова; прикладна лінгвістика; педагогічні умови формування компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotov, V. A. (2003). Kompetentnostnaya model: ot idey k obrazovatelnoj paradygme [Competency model: from idea to educational paradigm]. Pedagogy. vol. 10. [in Russian].

Velyka ukrayinska yurydychna encyklopediya u 20 t (2017). [Great Ukrainian law encyclopedia in 20 volumes]. General theory of law, 952 p., Vol. 3. [in Ukrainian].

Dmytrenko, T. G. (2008). Pedagogichna spadshhyna A. S. Makarenka u vychovnij systemi pryvatnoyi shkoly (z dosvidu roboty PNVK “Parostok”) [Pedagogical heritage of A.S. Makarenko in the educational system of a private school (from the experience of the work of the PNVK “Parostok”)]. Origins of pedagogical skill. Pedagogical sciences. Poltava, Vol. 4. pp. 227–234. [in Ukrainian].

Yermakov, I. (2005). Zhyttyeva kompetentnist osobystosti : vid teoriyi do praktyky [The vital competence of the individual: from theory to practice]. Zaporizhzhya, 640 p. [in Ukrainian].

Zhuk, O. L. (2008). Belarus: kompetentnostnij poxod v pedagogycheskoj podgotovke studentov unyversyteta [Belarus: Competency in pedagogical training of university students]. Pedagogy, Vol. 3. pp. 99–105. [in Russian].

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: Svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. (Ed.). Ovcharuk, O.V. Kyiv, 112 p. [in Ukrainian].

Luhovyi, V.I. (2009). Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini [The European Concept of Competence Approach in Higher School and Problems of its Implementation in Ukraine]. Pedagogy and Psychology.Vol. 2. pp. 13–26. [in Ukrainian].

Lokshyna, O.I. (2007). Yevropejska dovidkova systema yak instrument uprovadzhennya kompetentnisnogo pidxodu v osvitu krayin – chleniv Yevropejskogo Soyuzu [The European reference system as an instrument for introducing a competent approach to the education of the countries of the European Union]. Pedagogy and Psychology.Vol. 1. pp. 131–142. [in Ukrainian].

Kostevych, N.S. & Litinska, O.Yu. (2018). Osoblyvosti vykladannya yaponsko iyeroglifiky v ukrayinskomu akademichnomu seredovyshchi [Features of Teaching Japanese Kanji in the Ukrainian Academic Environment]. Approaches, Methods and findings in the context of foreign language teaching: Modern universities’ dimension: collective monograph. Lviv. [in Ukrainian].

Matsko, L.I. & Kravets, L.V. (2007). Kultura ukrainskoi fakhovoi movy [The culture of the Ukrainian professional language]. Kyiv. [in Ukrainian].

Ozeryan, O. L. (2016). Rozvytok informacijno-analitychnoyi kompetentnosti majbutnix magistriv za specialnistyu “upravlinnya navchalnym zakladom” [Development of informational and analytical competence of future masters in the specialty “Management of educational institution”]. Materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi Profesijnyj rozvytok ta upravlinnya lyudskymy resursamy v systemi pislyadyplomnoyi pedagogichnoyi osvity v konteksti transformaciyi osvity Ukrayiny – Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference Professional development and management of human resources in the system of postgraduate pedagogical education in the context of transformation of education in Ukraine]. Kyiv, pp. 527–530. [in Ukrainian].

Raven Dzh. (1994). Pedagogycheskoe testyrovaniye : problemy, zabluzhdeniya, perspektyvy [Pedagogical testing: problems, errors, perspectives]. Translated from English M. Kogyto-Centr, 144 p. [in Russian].

Robocha programa navchalnoyi dyscypliny Suchasna yaponska mova [Working curriculum of discipline modern Japanese language]. Part 1 (Ed.).Kostevich N. S. [in Ukrainian].

Rodygina, I. Kompetentnisno spryamovanyj pedagogichnyj process [Competently directed pedagogical process]. [Electronic resource]. Available at: http://osvita.ua/school/theory/1963. (Accessed 28 Mar 2014). [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2008). Pisliadyplomna pedahohichna osvita : poshuk suchasnykh modelei [Postgraduate Pedagogical Education: Finding Modern Models]. Management of Education.Vol. 16, pp. 6–10. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болотов В.А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной парадигме. Педагогика. 2003. № 10.

Велика українська юридична енциклопедія у 20 т :. Загальна теорія права, 2017. 952 с., Т. 3.

Дмитренко Т.Г. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка у виховній системі приватної школи (з досвіду роботи ПНВК “Паросток”). Витоки педагогічної майстерності. Педагогічні науки. Полтава, 2008. Вип. 4. с. 227–234.

Єрмаков І. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : наук.-метод. зб. Запоріжжя. Центріон, 2005. 640 с.

Жук О. Л. Беларусь : Компетентностный поход в педагогической подготовке студентов университета. Педагогика, 2008. № 3. С. 99–105.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. К. К.І.С., 2004. 112 с.

Луговий В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія. 2009. № 2. С. 13–26.

Локшина О.І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн – членів Європейського Союзу. Педагогіка і психологія. 2007. № 1. С. 131–142.

Костевич Н.С. Літінська О.Ю. Особливості викладання японсько ієрогліфіки в українському академічному середовищі. Approaches, Methods and findings in the context of foreign language teaching: Modern universities’ dimension: collective monograph. Lviv, 2018.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. Київ, 2007.

Озерян О.Л. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх магістрів за спеціальністю “управління навчальним закладом”, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України”, Київ 2016, С. 527–530.

Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы ; пер. с англ. М. Когито-Центр, 1999. 144 с.

Робоча програма навчальної дисципліни Сучасна японська мова, ч.1 Розробники: Викл. Костевич Н. С.

Родигіна І. Компетентнісно спрямований педагогічний процес. URL: http://osvita.ua/school/theory/1963. (дата звернення: 28.03.2018).

Сорочан Т. М. Післядипломна педагогічна освіта : пошук сучасних моделей. Управління освітою. 2008. № 16. С. 6–10.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)