DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176044

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Леонід Оршанський

Анотація


У статті розглядається проблема формування і розвитку естетичної культури майбутніх фахівців у галузі дизайну, зокрема сутність та структура цієї важливої якості особистості. Будучи складним системним духовно-функціональним утворенням, естетична культура майбутнього дизайнера спирається на суспільний досвід естетичного освоєння дійсності, знаходиться в стані динамічного розвитку, основою якого є механізм самоорганізації, побудований на взаємозв’язку найважливіших його компонентів – емоційно-чуттєвого, потребнісно-мотиваційного, когнітивного і діяльнісного.


Ключові слова


естетична культура; структурно-функціональні компоненти; педагогічні мови; майбутній дизайнер

Повний текст:

PDF

Посилання


Borev, Yu. B. (2004). Estetika : ucheb. posob. [Aesthetics: a tutorial]. Rostov-na-Donu, 704 p. [in Russian].

Ziaziun, I. A., Myropolska, N. Ye. & Khliebnikova, L. O. et al. (1998). Vykhovannia estetychnoi kultury shkoliariv : navch. posibnyk [Education of aesthetic culture of pupils:textbook]. Kyiv, 156 p. [in Ukrainian].

Shevchenko, H. P., Antonenko, T. L., Bielykh, O. S. & Zelenov, Ye. A. et al. (2013). Dukhovno-kulturni tsinnosti vykhovannia liudyny: monohrafiia [Spiritual and cultural values of human education: monograph]. Luhansk, 332 p. [in Ukrainian].

Kolesnikov, M.P., Kolesnikova, O.V. & Lozovyi, V.O. et.al. (2003). Estetyka: navch. posibnyk [Aesthetics: a tutorial]. (ed.). V.O. Lozovyi. Kyiv, 208 p. [in Ukrainian].

Kagan, M. S.(1984). Nachala estetiki [The beginnings of aesthetics]. Moscov, 210 p. [in Russian].

Kagan, M. S. (1988). Esteticheskaya kultura lichnosti [Aesthetic personality culture]. Moscov, 127 p. [in Russian].

Komarova, A. I. 1988). Esteticheskaya kultura lichnosti [Aesthetic culture and personality]. Kyiv, 152 p. [in Russian].

Lipskiy, V. N. (1987). Esteticheskaya kultura i lichnost [Aesthetic culture and personality]. Moscov, 128 p. [in Russian].

Likhachev, B. G. (1985). Teoriya esteticheskogo vospitaniya shkolnikov : ucheb. posob. [Theory of aesthetic education of schoolchildren: study guide]. Moscov, 176 p. [in Russian].

Тomashevskyi, V.V. (2017). Estetychna kultura yak nevidiemna chastyna profesiinoi pidhotovky maibutnikh dyzaineriv [Aesthetic culture as an integral part of the training of future designers]. Aktualni problemy formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh dyzaineriv: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (23–24 bereznia 2017 r.). – Actual problems of formation of aesthetic culture of future designers: Proceedings of Ukrainian Scientific and Practical Conference (March 23-24,2017). (pp.14–17). Kryvyi Rih. [in Ukrainian].

Estetika : slovar [Aesthetics:dictionary]. (Ed.). A. A. Belyaev et.al. Moscov, 1989. 447 p. [in Russian].

Esteticheskaya kultura [Aesthetic culture]. (Ed.). N.I. Kiyaschenko. Moscov, 1996. 201 p. [in Russian].

Esteticheskaya kultura i esteticheskoe vospitanie : kn. dlya uchit. [Aesthetic culture and aesthetic education: a book for teachers]. (Ed.). Lobkovskaya. Moscov, 1983. 304 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борев Ю. Б. Эстетика : учеб. пособ. Ростов-на-Дону, 2004. 704 с.

Виховання естетичної культури школярів : навч. посібник / І. А. Зязюн, Н. Є. Миропольська, Л. О. Хлєбнікова та ін. Київ, 1998. 156 с.

Духовно-культурні цінності виховання людини: монографія / Г.П. Шевченко, Т. Л. Антоненко, О. С. Бєлих, Є.А. Зеленов й ін. Луганськ, 2013. 332 с.

Естетика: навч. посібник / Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовий В.О. та ін.; за ред. В.О. Лозового. Київ, 2003. 208 с.

Каган М. С. Начала эстетики. Москва, 1984. 210 с.

Каган М. С. Эстетическая культура личности. Москва, 1988. 127 с.

Комарова А. И. Эстетическая культура личности. Київ, 1988. 152 с.

Липский В. Н. Эстетическая культура и личность. Москва, 1987. 128 с.

Лихачев Б. Г. Теория эстетического воспитания школьников : учеб. пособ. Москва, 1985. 176 с.

Томашевський В.В. Естетична культура як невід’ємна частина професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (23–24 березня 2017 р.). Кривий ріг, 2107. С. 14–17.

Эстетика : словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. Москва, 1989. 447 с.

Эстетическая культура / рук. авт. кол. Н.И.Киященко. Москва, 1996. 201 с.

Эстетическая культура и эстетическое воспитание : кн. для учит. / сост. Г. С. Лобковская. Москва, 1983. 304 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)