№ 7(174) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.7 (174).2019

Зміст

Статті

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа, Галина Никитюк
ЗНАННЄВО-ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Мукан, Ірина Миськів, Олександра Кухтяк
РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Руслан Кравець
ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА PDF
Леонід Оршанський
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ США (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) PDF
Ірина Зварич
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ КОРІННИХ НАРОДІВ PDF
Наталія Жорняк
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ PDF
Григорій Коссак, Микола Шпек, Ярослава Павлишак, Інеса Дрозд
ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Наталя Шемигон
МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Тетяна Гурова, Тетяна Рябуха, Наталя Гостіщева
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Василь Кизенко
ФОРТЕПІАННА АНСАМБЛЕВА МУЗИКА В. ПТУШКІНА ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька, Євгенія Черняк
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ PDF
Ірина Мищишин, Христина Калагурка
КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ БАЛЕМИ PDF
Катерина Івахова
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ PDF
Олег Маслій
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗВО В УМОВАХ КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Галина Задільська
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ БІЛОЇ КНИГИ РАДИ ЄВРОПИ PDF
Марія Винарчик
АРТ-ТЕРАПІЯ У СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Алла Ревть, Орест Гук
МОДЕСТ МЕНЦИНСЬКИЙ – ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ) PDF
Оксана Бобечко, Андрій Куропась
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Булавенко
ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Юлія Рябова
САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Западинська
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОСТІ, САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ PDF
Oльга Колодницька
STORYTELLING ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТРЕНД І ВСЕПРЕДМЕТНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ PDF
Неллі Бондаренко
ІНФОГРАФІКА ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК PDF
Наталія Науменко
ДЕМОКРАТІЯ ТА ВИЩА ОСВІТА У США: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Вікторія Бондаренко
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МОРСЬКОГО ФАХІВЦЯ PDF
Сергій Волошинов
ФОРТЕПІАННИЙ РОМАНС: ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ СТИЛІСТИКИ PDF
Світлана Мудра
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Галина Лотфі Гаруді
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Колесник
ВПЛИВ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ АЛЕНА PDF
Марія Мартьянова