DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176053

МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Тетяна Гурова, Тетяна Рябуха, Наталя Гостіщева

Анотація


У статті висвітлено можливості медіа освітніх технологій для формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців, який свідчить, що формування комунікативної компетентності у сучасному інформаційному суспільстві неможливе без урахування потенційних можливостей медіа освітніх технологій. Зокрема, обґрунтовано необхідність введення ресурсів хмарних технологій у процес вивчення англійської мови. Розкрито сутність та етапи роботи у безкоштовному веб-сервісі Google Classroom на заняттях з курсу “Основна іноземна мова”.

Ключові слова


медіа освітні технології; формування комунікативної компетентності; студенти-філологи; практичні заняття з англійської мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Horwitz, Yu.M., Chaynova, A.A. & Podiakov, N.N. (1998). Novye informacionnye tehnologii v doshkolnom obrazovanii [New information technologies in preschool education]. Moscow, 328p. [in Russian].

Loginova, A.V. (2015). Preimushchstva ispolzovaniya prilozheniya Google Docs v obuchenii inostranimu yazyku [Benefits in using Google Docs application in teaching foreign languages]. Junior scientist. No.8, pp. 976–979. Available at: https://moluch.ru/archive/88/17423 [in Russian].

Maslov, V.I. (2004). Strategicheskoe upravlenie personalom v uslovijah jeffektivnoj organizacii kultury [Strategic personnel management in the conditions of effective organization of culture]. Moscow, 288p. [in Russian].

Ovcharuk, O.V. (2003). Kompetentnostі jak kljuch do formuvannja zmіstu osvіti [Competence as the key to the formation of the content of education]. Strategy of reforming education in Ukraine. Kyiv, 295p. [in Ukrainian].

Pedagogichnyi Slovnyk (2001). [Pedagogical dictionary]. (Ed.). Yarmachenko. Kyiv, 363 p. [in Ukrainian].

Petryk, L.V. Metodychni mozhlyvosti zastosuvannya mediazasobiv na urokah inozemnyh mov [Methodological opportunities for using media during English classes]. Available at: https://lіbrarу.udpu.edu.ua/lіbrarу_fіles/probl_sуch_vchutela/2014/10_2/8.pdf. [in Ukrainian].

Raven, J. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshhestve [Competence in Modern Society]. Moscow, 218 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горвиц Ю. М., Чайнова А.А., Подъяков Н.Н. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. Москва, 1998. 328 с.

Логинова А. В. Преимущества использования приложения Google Docs в обучении иностранному языку. Молодой ученый. 2015. №8. С. 976–979. URL https://moluch.ru/archive/88/17423/ (дата обращения: 16.01.2019).

Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организации культуры. Москва, 2004. 288 с.

Овчарук О. В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти. Стратегія реформування освіти України. Київ, 2003. 295 с .

Педaгoгічний cлoвник / зa pед. М.Д. Яpмaченкa. Київ, 2001. 363 c.

Петpик Л. Метoдичні мoжливocті зacтocувaння медіaзacoбів нa уpoкax інoземниx мов. URL: https://lіbrarу.udpu.edu.ua/lіbrarу_fіles/probl_sуch_vchutela/2014/10_2/8.pdf.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Москва, 2002. 218 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)