DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176056

ФОРТЕПІАННА АНСАМБЛЕВА МУЗИКА В. ПТУШКІНА ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька, Євгенія Черняк

Анотація


У статті зроблено огляд фортепіанних ансамблевих циклів сучасного українського композитора, представника харківської композиторської школи Володимира Михайловича Птушкіна як навчальний матеріал для підготовки музично-педагогічних фахівців в умовах оновлення вищої української школи. Здійснено комплексний аналіз засобів музичної виразності, висвітлено виконавські проблеми, що постають перед студентами при вивченні означених фортепіанних циклів.


Ключові слова


фортепіанна ансамблева музика; освітній процес; фортепіанний цикл; сюїта; концертні виступи; форми музично-просвітницької роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлікова В. В. Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів Б.Фільц. Актуальні питання мистецької педагогіки. вип. 2. 2013. C. 93–98.

Бобіна І. Деякі риси фортепіанного стилю В. М. Птушкіна. Музичне і театральне мистецтво України очима молодих мистецтвознавців. Харків, 2001. С. 14–18.

Інюточкіна Н. Виконавські особливості вокального циклу “Кумедні картинки” В. Птушкіна. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти. Харків, 1996. вип. 3. С. 73–75.

Кірєєва Т. І. Українські фортепіанні сюїти Олександра Нєкрасова. Музичне мистецтво Донбасу : вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. стат. / редкол. : Воєводін В. В. та ін. Київ – Донецьк, 2001. С. 96–102.

Магур Л., Фрайт О. Фортепіанна та хорова творчість Богдани Фільц для молоді. Дрогобич, 2003. 80 с.

Хананаев С. В. Камерное творчество днепропетровских композиторов. Музичне мистецтво : зб. наук. стат. / ред.-упор. Тукова Т. В., Скрипник О. В. Донецьк, 2007. вип. 7. С. 165–172.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)