DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176101

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗВО В УМОВАХ КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Галина Задільська

Анотація


У статті розглядається питання, що стосується англомовної фонетичної компетенції, студентів-філологів ЗВО. Вказується на необхідність вдосконалення фонетичних навичок та формування фонетичної усвідомленості. Описано традиційний та комунікативний підходи щодо розвитку фонетичної компетенції, проаналізовано можливості їх застосування в сучасних умовах навчального процесу. Виділено три етапи для формування фонетичної компетенції студентів-філологів. Доведено, що організація занять з використанням автентичних відеоматеріалів, робить процес оволодіння іноземною мовою інтерактивним і цікавим та, своєю чергою, інтенсифікує процес здобуття фонетичних знань та фонетичної усвідомленості.


Ключові слова


сучасні педагогічні технології; комунікативно орієнтований підхід; фонетична компетенція; фонетичні навички і знання; фонетична усвідомленість; етапи, вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemov, V. А. (1969). Psykholohia obuchenia inostrannym yazykam [Psychology of Foreign Languages Teaching]. Мoscov, 279 p.[in Russian].

Bihych, О. B. (2017). Suchasni pidkhody do formuvannia inshomovnoi fonetuchnoi kompetentnosti v zahalnoosvitniomu navchalnomu zakladi [Modern Approaches to the Foreign Phonetic Competence Formation at Secondary School]. Modern Tendencies of Phonetic Investigations : the Collection of the “Kruhly Stil” Materials (Kyiv, 12 May 2017). pp. 154–157. [in Ukrainian].

Borysko, N. F. (2011). Metodyka formuvannia inshomovnoi fonetuchnoi kompetentnosti [Methodology of the Foreign Phonetic Competence Formation]. Foreign Languages, No. 3, pp. 3– 14. [in Ukrainian].

Hutnyk, V. М. (2016). Оsoblyvosti formuvannia fonetuchnoi usvidomlenosti u maibutnikh vchyteliv u komynikatyvnomu vstupnomu kolektyvnomu kursi z nimetskoi movy [Peculiarities of the Phonetic Awareness Formation of the Future Teachers at the Communicative Introductory Course of German]. Foreign Languages, No. 1, pp. 24– 30. [in Ukrainian].

Datskiv, O. P. (2014). Kompleks vprav dlya vdoskonalennya fonetychnykh navychok govorinnya u maibutnikh vchyteliv angliyskoyi movy zasobamy dramatyzatsiyi [Set of Exercises for Improving of the Phonetical Skills in Speaking to the Future Teachers of English by Means of Dramatization]. Foreign Languages, No. 2, pp. 34– 38. [in Ukrainian].

Passov, Ye. I. (2011). Kommunikativnyi mietod obychenia inostrannomu govorieniy [Communicative Method of Foreign Speaking Teaching]. Vol.2. Мoscov, 223 p.[in Russian].

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York, 187 р. [in English].

Littlewood, W. (2011). Communicative language teaching: An expanding concept for a changing world. Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, Vol. II, pp. 541–547. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам. Москва, 1969. 279 с.

Бігич О. Б. Сучасні підходи до формування іншомовної фонетичної компетентності в загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів Круглого столу (м. Київ, 12 травня 2017 рік). С. 154–157.

Бориско Н. Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції. Іноземні мови. 2011. № 3. С. 3–14.

Гутник В. М. Особливості формування фонетичної усвідомленості у майбутніх вчителів у комунікативному вступному колективному курсі з німецької мови. Іноземні мови. 2016. № 1. С. 24–30.

Дацків О. П. Комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації. Іноземні мови. 2014. № 2. С. 34–38.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. 2-е изд. Москва, 2011. 223 с.

Burns A. Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York, 2010.187 р.

Littlewood W. Communicative language teaching: An expanding concept for a changing world. Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. 2011. pp. 541–547.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)