DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176108

АРТ-ТЕРАПІЯ У СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Алла Ревть, Орест Гук

Анотація


У статті відображено соціальний аспект проблеми реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами, обґрунтовано гуманістичний підхід до роботи з цією категорією дітей. Проведена діагностична робота, що здійснювалась за допомогою відповідних психологічних методик “Неіснуюча тварина”, “Моя сім’я” та бесіди. Охарактеризовано досвід роботи Дрогобицького товариства дітей-інвалідів “Надія” щодо використання арт-терапії у процесі соціальної реабілітації. Запропоновано певну модель роботи, що б дозволило дитині мати повноцінне життя у суспільстві, можливість адаптуватися до оточуючого світу, навчитися творчо пристосовуватися до життя, що постійно змінюється.


Ключові слова


арт-терапія; соціальна реабілітація; діти з особливими потребами; образотворче мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Batyshcheva, H. O. (1996). Muzykoterapiia yak metod psykhokorektsii [Music therapy as a method of psycho-correction]. Prevention and therapy by means of art: Scientific method. Manual. Under edit O. I. Pilipenko. Kyiv, pp. 31–44. [in Ukrainian].

Voroshchuk, O. (2007). Sotsialno-kulturna reabilitatsiia ditei z funktsionalnymy obmezhenniamy [Socio-cultural rehabilitation of children with functional limitations]. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series No. 11. Sociology. Social work. Social pedagogy. Management: Coll. scientific works. Kyiv, Vol. 5. (part I). pp. 95–98. [in Ukrainia].

Law of Ukraine “On the bases of social protection of persons with disabilities in Ukraine” [Name of the Law as amended by the Law No. 2249-VIII (2249-19) of 19.12.2017]. [in Ukrainian].

Illiashenko, T. (2011). Intehratsiia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u zahalnoosvitnii shkoli [Integration of children with special educational needs in a comprehensive school]. Social pedagogue. No.1. pp. 26–35. [in Ukrainian].

Pylypenko, O. I. (1996). Obrazotvorcha terapiia yak metod sotsialno-profilaktychnoi roboty [Fine therapy as a method of social and preventive work]. Prevention and therapy by means of art. Kyiv, pp. 16 – 19. [in Ukrainian].

Sotsialno-pedahohichna robota z ditmy ta moloddiu z funktsionalnymy obmezhenniamy. Navchalno-metod. posib. dlia sots. pratsivnykiv i sots. ped. [Socio-pedagogical work with children and youth with functional limitations. Educational and methodical manual for social workers and social educators]. (Ed.). A. Y. Kapska. Kyiv, 2003. 168 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батищева Г. О. Музикотерапія як метод психокорекції. Профілактика і терапія засобами мистецтва: Наук.-метод. посіб. / Під заг. ред. О. І. Піліпенка. Київ, 1996. С. 31–44.

Ворощук О. Соціально-культурна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. Київ, 2007. Вип. 5. (Частина І). С. 95–98.

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом №2249-VIII (2249-19 ) від 19.12.2017).

Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі. Соціальний педагог. 2011. №1. С. 26–35.

Пилипенко О. І. Образотворча терапія як метод соціально-профілактичної роботи. Профілактика і терапія засобами мистецтва. Київ, 1996. С. 16 – 19.

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями. Навчально-методичний посібник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. проф. А. Й. Капської. Київ, 2003. 168 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)