DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176112

МОДЕСТ МЕНЦИНСЬКИЙ – ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ)

Оксана Бобечко, Андрій Куропась

Анотація


У статті висвітлюються особливості мистецького доробку відомого українського співака Модеста Менцинського та його внеску в українську та зарубіжну музичну культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами епістолярної спадщини митця. Проаналізовано листування митця з Філаретом Колессою, Миколою Лисенком та Соломією Крушельницькою, що допомогло найбільш повно відтворити певні етапи життєвого шляху митця та додати особливі штрихи до його творчого портрета, а також усвідомити вагомий внесок М. Менцинського у вокально-культурну традицію України та Європи.


Ключові слова


Модест Менцинський; співак; митець; вокальна школа; концертний репертуар; епістолярна спадщина; Філарет Колесса; Микола Лисенко; Соломія Крушельницька

Повний текст:

PDF

Посилання


Adami, R. (1995). Modest Mencynskyj yak spivak i mytecz [Modest Menzinsky as a singer and artis]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, pp. 144–147. [in Ukrainian].

Derkach, I. (1969). Modest Mencynskyj [Modest Menzinsky]. Lviv, 83 p. [in Ukrainian].

Klish, I. J. (2011). Modest Mencynskyj – spivak svitovoyi slavy [Modest Menzinsky is a singer of world fame]. Youth and market. No. 8 (79). pp. 100–104. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Filareta Kolessy vid 19 veresnya 1901 roku [Letter from Modest Menzinsky to Filaret Kolesi on September 19, 1901]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv,1995. pp. 269–270. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Filareta Kolessy vid 12 chervnya 1908 roku [Letter from Modest Menzinsky to Filaret Kolesi on June 12, 1908]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. pp. 290–292. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Filareta Kolessy vid 28 lypnya 1908 roku [The letter from Modest Menzinsky to Filaret Kolesi on July 28, 1908]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. p. 293. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Filareta Kolessy vid 29 lypnya 1909 roku [Letter from Modest Menzinsky to Filaret Kolesy dated July 29, 1909]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, p. 297. [in Ukrainian].

Lyst Mykoly Lysenka do Modesta Mencynskogo vid 18 travnya 1904 roku [Letter from Mykola Lysenko to Modest Menzinsky from May 18, 1904]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. pp. 275–276. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Mykoly Lysenka vid 8 serpnya 1904 roku [Letter from Modest Menzinsky to Mykola Lysenko dated August 8, 1904]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. pp. 278–279. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Mykoly Lysenka vid 31 grudnya 1903 roku [Letter from Modest Menzinsky to Mykola Lysenko on December 31, 1903]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. pp. 272–273. [in Ukrainian].

Lyst Modesta Mencynskogo do Solomiyi Krushelnyczkoyi vid 24 chervnya 1898 roku [Letter from Modest Menzinsky to Solomia Krushelnytska from June 24, 1898]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 1995. pp. 261–264. [in Ukrainian].

Lyudkevych, S. (1999). Modest Mencynskyj i ukrayinska pisnya [Modest Menzinsky and Ukrainian song]. Research, articles, reviews, performances. (Ed.). Z. Stunder. Lviv, Vol. 1. pp. 419–424. [in Ukrainian].

Markulyak, L. (2017). Mysteczki vzayemyny Mykoly Lysenka ta Modesta Mencynskogo kriz pryzmu epistolyariyu [Mykolay Lysenko and Modest Menzinskys artistic relationships through the prism of the epistolary]. [Electronic resource]. Available at: e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/download/2411-6181.3.2017.88/111853 (Accessed 25 February 2019). [in Ukrainian].

Maksymyuk, S. (2003). Z istoriyi ukrayinskogo zvukozapysu ta dyskografiyi [From the history of Ukrainian recording and discography]. Lviv-Washington, 287 p. [in Ukrainian].

Modest Mencynskyj. Spogady. Materialy. Lystuvannya (1995). [Modest Menzinsky. Memoirs. Materials Correspondence]. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, 462 p. [in Ukrainian].

Olenyuk, D. V. (2011). Tvorchist M.O. Mencynskogo u konteksti yevropejskogo opernogo mystecztva [M. O. Menzinskys creativity in the context of European operatic art]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 16 p. [in Ukrainian].

Savyczkyj, P. (1995). Dyskografiya Modesta Mencynskogo [Discography by Modest Menzinsky]. Modest Menzinsky. Memoirs. Materials. Correspondence. (Ed.). M. Golovashchenko. Kyiv, pp. 240–243. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адамі Р. Модест Менцинський як співак і митець. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 144–147.

Деркач І. Модест Менцинський. Львів, 1969. 83 с.

Кліш І. Й. Модест Менцинський – співак світової слави. Молодь і ринок. 2011. № 8(79). С. 100–104.

Лист Модеста Менцинського до Філарета Колесси від 19 вересня 1901 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 269–270.

Лист Модеста Менцинського до Філарета Колесси від 12 червня 1908 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 290–292.

Лист Модеста Менцинського до Філарета Колесси від 28 липня 1908 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 293.

Лист Модеста Менцинського до Філарета Колесси від 29 липня 1909 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 297.

Лист Миколи Лисенка до Модеста Менцинського від 18 травня 1904 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 275–276.

Лист Модеста Менцинського до Миколи Лисенка від 7 серпня 1904 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 278–279.

Лист Модеста Менцинського до Миколи Лисенка від 31 грудня 1903 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 272–273.

Лист Модеста Менцинського до Соломії Крушельницької від 24 червня 1898 року. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 261–264.

Людкевич С. Модест Менцинський і українська пісня. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Упор. З. Штундер. Львів, 1999. Т. 1. С. 419–424.

Маркуляк Л. Мистецькі взаємини Миколи Лисенка та Модеста Менцинського крізь призму епістолярію. URL: file: e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/download/2411-6181.3.2017.88/111853 (дата звернення: 25.02.2019)

Максимюк С. З історії українського звукозапису та дискографії. Львів-Вашингтон, 2003. 287 с.

Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. 462 с.

Оленюк Д. В. Творчість М. О. Менцинського у контексті європейського оперного мистецтва [Текст]: автореф. дис. …канд. мистецтвознав. : 26.00.01. Київ, 2011. 16 с.

Савицький P.-мол. Дискографія Модеста Менцинського. Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Листування. Авт.-упор. М. Головащенко. Київ, 1995. С. 240–243.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)