DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176114

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Світлана Булавенко

Анотація


У статті розглядаються особливості функціонування освітньо-інформаційного простору спрямованого на формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти. Зокрема розкриваються мета, завдання, структура, особливості взаємозв’язків, напрямки розвитку освітньо-інформаційного простору. Автор описує три модулі-складові освітньо-інформаційного простору фізичний, психологічний та інтелектуальний, а також обмін потоками інформації між усіма учасниками освітнього процесу в навчальному закладі, а також обмін інформацією з зовнішніми структурами.


Ключові слова


освітньо-інформаційний простір; соціальна активність учнів; інформаційні потоки; ІК-блоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. D. (1997). Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti [Spiritual values in the development of personality]. Pedagogy and psychology. No. 1(14), pp. 124–129. [in Ukrainian].

Bulavenko, S. D. (2019). Osvitno-informatsiinyi prostir dlia formuvannia sotsialno-aktyvnoi osobystosti [An educational and informational space for the formation of socially active personality]. An educational and methodical manual. Nizhyn. 314 p. [in Ukrainian].

Bulavenk, S. D. & Kovalenko, Ye. I. (2018). Formuvannia sotsialnoi aktyvnosti uchniv[Formation of social activity of students]. An educational and methodical manual. Nizhyn, 224 p. [in Ukrainian].

Hurevych, R.S. & Kademiia, M. Yu. (2005). Metodyka vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u navchalnyi protses : navch. posib. [A method of introduction of information technologies into the educational process: teaching. manual]. Vinnytsia, 64 p. [in Ukrainian].

Zasoby informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii yedynoho informatsiinoho prostoru systemy osvity Ukrainy : monohrafiia (2010). [Means of Information and Communication Technologies of the Single Information Space of the Ukrainian Education System: Monograph]. (Ed.).V. Yu. Bykov. Kyiv, 160 p. [in Ukrainian].

Kanishevska, L. V. (2011). Vykhovannia sotsialnoi zrilosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ u pozaurochnii diialnosti : monohrafiia [Upbringing of social maturity of senior pupils of general educational boarding schools by extracurricular activities: monograph]. Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1997. №1(14). С. 124–129.

Булавенко С.Д. Освітньо-інформаційний простір для формування соціально-активної особистості. Навчально-методичний посібник. Ніжин, 2019. 314 с.

Булавенко С.Д., Коваленко Є.І. Формування соціальної активності учнів. Навчально-методичний посібник. Ніжин, 2018. 224 с.

Гуревич Р.С., Кадемія М. Ю. Методика впровадження інформаційних технологій у навчальний процес : навч. посіб. Вінниця, 2005. 64 с.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / за ред. проф. В. Ю. Бикова. Київ, 2010. 160 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія. Київ, 2011. 368 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)