DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176116

САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ірина Западинська

Анотація


У статті зазначено, що інформатизація всіх сфер суспільного життя впливає на функції освіти в цілому і методичну роботу сучасного викладача зокрема. Зазначено на зростання ролі самоосвітньої діяльності педагога. Визначено напрямки самоосвітньої діяльності викладача іноземних мов (вивчення нових навчальних програм, підручників та навчальних посібників, вивчення передового педагогічного досвіду; оволодіння технічних засобів навчання і т.д.). Охарактеризовані види самоосвітньої діяльності. Визначено принципи методичної роботи з науково-педагогічним складом та вказано специфіку їх обліку в процесі самоосвіти. Вказано на основні етапи самоосвітньої діяльності педагога (діагностичний, цільової, організаційний, діяльнісний, підсумковий).


Ключові слова


самоосвіта; напрямки; види та принципи самоосвітньої діяльності; методична робота; інформаційне суспільство; інформатизація; викладач іноземних мов

Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharenko, S. U. (1997). Ukrainskiy pedagogichniy slovnik [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Komarova, O.A. (2011). Osvita u vimiri Informatsiynogo suspilstva [Education in the dimension of the information society]. Economic magazine XXI. No. 7 – 8, pp. 50 – 53. [in Ukrainian].

Moiseev, A.M. (1996). Zamestitel direktora shkolyi po nauchnoy rabote [Deputy Director of the School for Scientific Work]. Moscow, 143 p. [in Russian].

Moreva, N.A. (2006). Osnovyi pedagogicheskogo masterstva: ucheb. posobie dlya vuzov [Fundamentals of pedagogical skills: a textbook for universities]. Moscow, 320 p. [in Russian].

Onishkiv, Z.M. (2003). Osnovy shkoloznavstva [Fundamentals of School Studies]. Educational book, 176 p.

Rapatsevich, E.S. (Ed.). (2005). Pedagogika: Bolshaya sovremennaya entsiklopediya [Great modern encyclopedia]. Minsk,720 p. [in Russian].

Pinchuk, E.A. (2010). Modernizatsiya Ukrayinskoyi sistemi osviti yak teoretiko-filosofska i praktichna problema [Modernization of the Ukrainian system of education as a theoretical-philosophical and practical problem]. Extended abstract of Doctor’s thesis.Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. 25 p. [in Ukrainian].

Romanovskiy, O.G. (2010). Samovdoskonalennya ta samoosvita yak pokazniki rivnya profesionalizmu [Self-improvement and self-education as indicators of professionalism]. Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite. Vol.26 (30), pp.11 – 18. [in Ukrainian].

Saguychenko, V.V. (2011). Samoosvita v Informatsiynomu suspilstvi [Self-education in the information society]. Herald of the Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovorody Philosophy.No.11 (part 1), pp.197 – 204. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ, 1997.376 с.

Комарова О.А. Освіта у вимірі інформаційного суспільства. Економічний часопис ХХІ. 2011. №7 – 8. С. 50 – 53.

Моисеев А.М., Моисеев О.М. Заместитель директора школы по научной работе. Москва, 1996. 143 с.

Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов. Москва, 2006. 320 с.

Онишків З.М. Основи школознавства. Тернопіль, 2003. 176 с.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Минск, 2005. 720 с.

Пінчук Є.А. Модернізація Української системи освіти як теоретико-філософська і практична проблема: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук: 09.00.10; Інт вищ. Освіти НАПН України. Київ, 2010. 25 с.

Романовський О.Г. Самовдосконалення та самоосвіта як показники рівня професіоналізму. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. Вип. 26 (30) / [ред. кол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.] ; за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. Харків, 2010. С. 11 – 18.

Сагуйченко В.В. Самоосвіта в інформаційному суспільстві. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2012. Вип. 38. С. 90 – 101.

Шмиголь І. Сутність та структура професійної компетентності педагога. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 11 (Ч. 1). С. 197 – 204.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)