DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179414

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ У СИСТЕМІ ТВОРЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Марія Якубовська

Анотація


У статті порушено проблеми взаємообумовленості розвитку культурологічної компетентності та парадигми сучасної особистісно-зорієнтованої освіти; аналізується системне еволюційне осмислення розвитку особистості сучасних студентів, розглядаються тенденції особистісно-гуманітарної технології викладання культурологічних дисциплін у ЗВО та їх головні архетипи аксіологічних парадигм як основа мотиваційних засад людської індивідуальності.

Ключові слова


культурологічна компетентність; культурологічний світогляд; дискурс; психологічна безпека суспільства; культурологічна свідомість; мистецтво спілкування; культурологічне середовище; психологічний захист особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashhitok, N. (2011). Movna kartyna svitu v filosofsko-osvitnomu aspekti [Language picture of the world in the philosophical and educational aspect]. Drohobych, 251 p.[in Ukrainian].

Istoriia vykhovannia: T. 2.: vid XIX do nashykh dniv: navch.-metod. posib. [History of education: T. 2 .: from the XIX to present day: teaching method. Manual]. Volodymyr Kemin, Olena Kvas, Olena Nevmerzhitskaya. Drohobych, 2013. 196 p. [in Ukrainian].

Logvinenko, T. (2011). Sotsialna pedahohika: praktykum [Social pedagogy: workshop]. Drohobych, 320 p.[in Ukrainian].

Orshansky, L. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u protsesi tvorchoi khudozhno-trudovoi diialnosti: monohrafiia [Formation of Professional Competence of Future Technology Teachers in the Process of Creative Artistic-Labor Activity: Monograph]. Drohobych, 186 p. [in Ukrainian].

Pantyuk, M. (2010). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vykhovnoi roboty: istoryko-pedahohichnyi aspekt. Monohrafiia [Preparation of the future teacher for educational work: historical and pedagogical aspect. Monograph]. Drohobych, 398 p. [in Ukrainian].

Skotna, N. & Stets, V. I. (2015). Patopsykholohichnyi slovnyk : dlia studentiv, aspirantiv psykholohichnykh spetsialnostei, praktykuiuchykh psykholohiv ta vykladachiv [Pathopsychological dictionary: for students, postgraduates of psychological specialties, practicing psychologists and teachers]. Drohobych, 348 p. [in Ukrainian].

Skotnіу, V. (2005). Filosofiia: istorychnyi i systematychnyi kurs [Philosophy: Historical and systematic course]. Kyiv, 576p.[in Ukrainian].

Chepil, M. (2014). Porivnialna pedahohika: navch. posib [Comparative Pedagogy: Teach. manual]. Kyiv, 216 p.[in Ukrainian].

Skotna, N. (2013). European ideas in the works of famous eduсationalists. Internationalization, Globalization and their impact on education. Widavnictvo Spolecznej Akademii Nayk – Lodz, 558 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Н. І. Мовна картина світу в філософсько-освітньому аспекті. Дрогобич, 2011. 251 с.

Історія виховання: Т. 2.: від XIX до наших днів: навч.-метод. посіб. / Володимир Кемінь, Олена Квас, Олена Невмержицька. Дрогобич, 2013. 196 с.

Логвиненко Т.О. Соціальна педагогіка: практикум. Дрогобич, 2011. 320 с.

Оршанський Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності: монографія. 2014. 186 с.

Пантюк М.П. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи: історико-педагогічний аспект. Монографія. Дрогобич, 2010. 398 с.

Скотна Н.В., Стець В.І. Патопсихологічний словник : для студентів, аспірантів психологічних спеціальностей, практикуючих психологів та викладачів. Дрогобич, 2015. 348 с.

Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ, 2005.576 с.

Чепіль М. М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. Київ, 2014.216 с.

Skotna N. European ideas in the works of famous eduсationalists. Internationalization, Globalization and their impact on education / Widavnictvo Spolecznej Akademii Nayk. Lodz, 2013. 558 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)