№ 8(175) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.8 (175).2019

Зміст

Статті

АНАЛІЗ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСТАПА МАКАРУШКИ PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
ВИСЛОВЛЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ І США PDF (English)
Ірина Зварич
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ – МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ PDF
Євген Лодатко
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віра Курок, Тетяна Кондратенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Інна Шоробура
УКРАЇНСЬКІ, ПОЛЬСЬКІ, ЄВРЕЙСЬКІ УЧИТЕЛІ ТА УЧНІ ДРОГОБИЧЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ (1939 – 1941 РР.) PDF
Василь Ільницький, Микола Галів
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Даниленко
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олексій Шеремета
КОМПОНЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Івах
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Світлана Булавенко
ІДЕЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. ВИГОТСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНО-ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ PDF
Олена Бабенко
КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОНОЛОГУ ТА ДІАЛОГУ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗВО PDF
Галина Задільська
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ У МОНІТОРИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ PDF
Лариса Сливка
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУТУ СІМ’Ї: СОЦІАЛЬНИЙ, БЕЗПЕКОЗНАВЧИЙ І ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Тетяна Гера, Жанна Гущак, Ігор Фартушок
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віолета Городиська
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Стеблюк
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ У СИСТЕМІ ТВОРЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА PDF
Марія Якубовська
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Неллі Бондаренко
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ В СУПРОВОДІ КОБЗИ-БАНДУРИ ЯК ДЖЕРЕЛО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Оксана Бобечко, Любов Бонис
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ – ЯК ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ЗАСОБАМИ АНОТУВАННЯ Й РЕФЕРУВАННЯ PDF
Інна Агалець
ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК ПРОВІДНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Савлук
ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ХОРОВИХ ТВОРАХ МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО PDF
Дзвенислава Василик
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З АВТОСПРАВИ PDF
Михайло Погорєлов
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ: ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Юрій Баніт
САМОРЕГУЛЯЦІЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Дмитро Кузьменко
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Олена Блашкова
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ”: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ПІДХІД PDF
Оксана Морозова
НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕСТРАДНОГО СПІВУ PDF
Анастасія Шевченко
ФОРТЕПІАННА МУЗИКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ PDF
Ляо Бінь
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лінь Янь