DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179485

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лінь Янь

Анотація


У статті розглянуто поетапну методику формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Мета першого (установчо-інформаційного) етапу полягала у зацікавленні студентів художньо-інтерпретаційною діяльністю. Другий (діяльнісно-орієнтований) етап спрямовувався на збагачення студентів знаннями про професійну значущість вокального мистецтва, набуття відповідних знань, розвиток умінь і навичок, що визначають успішність художньо-інтерпретаційної діяльності. На третьому (творчо-самостійному) етапі вирішувались такі основні завдання: розширити і збагатити художньо-виконавський тезаурус студентів; активізувати їх здатність до творчого самовираження у педагогічній і виконавській діяльності; забезпечити реалізацію набутого досвіду художньо-інтерпретаційної діяльності в самостійній роботі.


Ключові слова


готовність; виконавство; вокальне мистецтво; діяльність; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Moskalenko, V.H. (2008). Analiz u rakursi muzychnoi interpretatsii [Analysis in terms of musical interpretation]. Journal of the Petro Tchaykovskiy National Academy of Music of Ukraine. No. 1(1). Kyiv. pp.106–111. [in Ukrainian].

Padalka, H. M. (2004). Khudozhno-pedahohichna interpretatsiia muzyky v strukturi profesiinoi pidhotovky muzykanta-pedahoha [Artistic and pedagogical interpretation of music in the structure of professional training musician-teacher]. Theory and methodology of art education.Vol.5, Kyiv. pp.3–9. [in Ukrainian].

Pan Na (2013). Metodyka roboty nad vykonavskoiu interpretatsiieiu u protsesi vokalnoi pidhotovky pedahohiv-muzykantiv Ukrainy ta Kytaiu [Method of work on performing interpretation in the process of vocal training of musicians-musicians from Ukraine and China]. Extended abstract of candidate’s thesis.Kyiv. 20 p. [in Ukrainian].

Ovcharenko, N.A. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalno-pedahohichnoi diialnosti [Theoretical and methodological principles of professional training of future teachers of musical art to vocal and pedagogical activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis. 40 p. [in Ukrainian].

Cherednychenko, T. (1988). Kompozitsiya i interpretatsiya: tri sreza problemy [Composition and interpretation: three sections of the problem]. Musical performance and modernity. Vol.1. Moscov. pp.43–86. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Москаленко В.Г. Аналіз у ракурсі музичної інтерпретації. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. № 1(1). Київ, 2008. C. 106–111.

Падалка Г. М. (2004) Художньо-педагогічна інтерпретація музики в структурі професійної підготовки музиканта-педагога. Теорія і методика мистецької освіти. Київ, 2004, Вип.5. C.3–9.

Пан На Методика роботи над виконавською інтерпретацією у процесі вокальної підготовки педагогів-музикантів України та Китаю. Автореф. канд. пед. наук. Київ, 2013. 20 с.

Овчаренко Н.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Атореф. докт. пед. наук. Київ. 40 с.

Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы. Музыкальное исполнительство и современность.Вып.1.Москва, 1988. с.43–86.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)