DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182041

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ

Володимир Ковальчук

Анотація


Автор статті розглядає актуальні проблеми модернізації вітчизняної педагогічної освіти; визначає основні напрями подолання кризових явищ в освіті, необхідність семантичних та аксіологічних трансформацій у свідомості сучасного спеціаліста і вчителя зокрема. У ряді випадків існуюча практика розвитку педагогічної освіти не відповідає вимогам сучасного інформаційного й техногенного суспільства, а тому не може забезпечити своєчасну й адекватну підготовку молодих людей до майбутнього. На думку автора, не менш важливим аспектом модернізації освіти виступає вплив її на розвиток демократичних засад у суспільному житті.


Ключові слова


модернізація; світогляд; освітня політика; соціалізація; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Rouen, S.Henri (2014). Pidvodni techii “tretoi khvyli” [Underwater currents of the “third wave”]. Global revival of democracy. Lviv. pp. 374–388. [in Ukrainian].

Ziaziun, I. (2000). Kontseptualni zasady teorii osvity v Ukraini [Conceptual foundations of the theory of education in Ukraine]. Pedagogy and psychology of vocational education. No.1. pp. 12–13. [in Ukrainian].

Kusherets, V. (2003). Systema osvity v noosfernomu vymiri. Potreba svitohliadnoi ta metodolohichnoi pereoriientatsii [Educational system in the noosphere dimension. The need for ideological and methodological reorientation]. Higher education in Ukraine. No. 3. pp. 36–40. [in Ukrainian].

Lutai, V. (1996). Filosofiia suchasnoi osvity [Philosophy of modern education]. Kyiv, 256 p. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (2011). Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti: monohrafiia [Pedagogical technologies in continuous vocational education: monograph]. Kyiv, 156 p. [in Ukrainian].

Education at a Glance OECD 1997, 443 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Генрі С. Роуен. Підводні течії “третьої хвилі”. Глобальне відродження демократії. Львів, 2014. С. 374–388.

Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2000. №1. С.12–13.

Кушерець В. Система освіти в ноосферному вимірі. Потреба світоглядної та методологічної переорієнтації. Вища освіти України. 2003. № 3. С. 36–40.

Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. Київ, 1996. 256 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія /За ред. С.О. Сисоєвої. Київ, 2011. 156 с.

Education at a Glance OECD 1997, 443 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)