№ 9(176) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.9(176).2019

Зміст

Статті

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ШЛЯХУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (40-РІЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ) PDF
Микола Пантюк, Лілія Стахів
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ІМПЕРАТИВИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ PDF
Віра Вихрущ, Юрій Козловський
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ УМОВИ СПРИЙМАННЯ Й РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ PDF
Інна Хижняк, Назар Ляшов
МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ PDF
Володимир Ковальчук
ТВЕРДІ ТА МЯКІ НАВИЧКИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF (English)
Наталія Мукан, Катерина Істоміна, Галина Яремко, Ірина Миськів
ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Світлана Грищенко, Олена Шурубенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Оксана Васюк, Світлана Виговська, Андрій Зв’ягельський
ФАКТОРИ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Валентина Лозовецька
ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У 21 СТОЛІТТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДЕВАЙСІВ PDF
Людмила Дибкова
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олександра Шаран, Володимир Шаран
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Тетяна Надім’янова, Анна Чепелюк
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Леся Колток, Любов Білецька
ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Людмила Силюга, Тарас Вепрів
СТРУКТУРА ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Наталія Самарук
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Наталія Стасів, Тарас Війчук, Надія Стасів
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Булавенко
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Юрій Безрученков
ПІЗНАВАЛЬНИЙ, РОЗВИВАЛЬНИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВІ МОДЕРУВАННЯ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Михайло Сидор
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Уляна Кецик-Зінченко
КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Олександр Овсянніков, Ганна Алєксєєва
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: ЩО ЗАВАЖАЄ СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ PDF (English)
Тамара Бабенко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РУХУ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Роман Михаць
МИРОСЛАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИЙ: ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА (ДО 110-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО СПІВАКА) PDF
Оксана Бобечко, Наталя Тепла
ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Ірина Кліш
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Вячеслав Мельник, Людмила Алфімова
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Руслан Любчич
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ БУТИ ЗДОРОВИМ PDF
Любов Черненко, Марина Карасєвич
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУКУПНОСТІ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Марина Загорулько
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИНХРОННОГО 3D ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Наталія Буряченко
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОЗДОРОВЧО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Віталій Юденок
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Магдалина Марушка
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ТЕХНІК ЗОБРАЖЕННЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Мирослава Вашкевич