DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182241

КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ

Олександр Овсянніков, Ганна Алєксєєва

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти проектування комп’ютерного середовища науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю, аналізується саме комп’ютерне середовище як об’єкт проектування. Виявлено протиріччя між типовою системою підготовки майбутнього фахівця та індивідуально-творчим характером його майбутньої діяльності.

Досліджено поняття “комп’ютерне середовище”, проведено аналіз літературних джерел, на основі якого виявлено, що питання організації навчально-дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю за допомогою комп’ютерного середовища потребують подальшого дослідження. Обґрунтовано використання моделі представлення знань в процесі проектування комп’ютерного середовища, розглянуті інтелектуальні властивості комп’ютерного середовища, як реакція на певні дії з боку користувача.


Ключові слова


навчальний процес; проектування; комп’ютерне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieieva, H. M. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future social educators to use computer technologies in professional activity]. Berdyansk. [in Ukrainian].

Alieksieieva, H. M. (2014). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v protsesi profesiinoi pidhotovky studentiv pedahohichnykh vuziv [Victorious information-communal technologies in the process of professional training of students of pedagogical universities]. Topical issues of natural and mathematical education. Sumy, pp.184–191. [in Ukrainian].

Asherov, A. T. & Gorbatyuk, L. V. (2008). Organizatsiya samostoyatelnoy raboty budushchikh inzhenerov pedagogov kompyuternogo profilya: sostoyanie problemy [Organization of independent work of future engineers of computer teachers: state of the problem]. Problems of engineering and pedagogical education, No.20, pp.84–93. [in Russian].

Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryta osvita v Yedynomu informatsiinomu osvitnomu prostori [Open education in the Unified Information Educational Space]. Pedagogical discourse, No.7, pp. 30–35. [in Ukrainian].

Vilyams, R. & Maklin, K. (1988). Kompyuteryi v shkole [Computers at school]. Progress. [in Russian].

Horbatiuk, R. M. (2011). Teoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [Theoretical and methodical principles of professional training of future engineers-teachers of a computer profile]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Gura, V.V. (2007). Teoreticheskie osnovyi pedagogicheskogo proektirovaniya lichnostno-orientirovannyih elektronnyih obrazovatelnyih resursov i sred [Theoretical foundations of pedagogical design of student-centered electronic educational resources and environments]. Rostov n/D, 320 p. [in Russian].

Zhaldak, M. I., Lapinskyi, V. V. an& Shut, M. I. (2004). Kompiuterno-oriientovani zasoby navchannia matematyky, fizyky, informatyky [Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science]. Teacher’s Guide, Kyiv. [in Ukrainian].

Ovsiannikov, O.S. (2012). Sutnisni kharakterystyky kompiuternoho seredovyshcha [Essential characteristics of the computer environment]. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. The series “Pedagogy. Psychology. Philosophy, Vol. 175, No. 2, pp. 233–240.[in Ukrainian].

Hanter, B. (2006). Rekomendatsii po ispolzovaniyu informatsionnyih tehnologiy [Recommendations for the use of information technology]. Prosveschenie. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності, Монографія. Бердянськ, 2014.

Алєксєєва Г. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, 2014. С.184–191.

Ашеров А. Т., Горбатюк Л. В. Организация самостоятельной работы будущих инженеров педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 20 (2008). С. 84–93.

Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому простор. Педагогічний дискурс. 2010. №. 7. С. 30–35.

Вильямс, Р., Маклин, К. (1988). Компьютеры в школе. Прогресс.

Горбатюк Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : aвт. дис. докт. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011.

Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред. Ростов н/Д, 2007. 320 с.

Жалдак М. І., Лапінський В. В., Шут М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. Київ. 2004.

Овсянніков О.С. Сутнісні характеристики комп’ютерного середовища. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. Київ, 2012. Вип. 175. Ч. 2. С. 233–240.

Хантер Б. Рекомендации по использованию информационных технологий. Москва, 2006.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)