DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182364

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ БУТИ ЗДОРОВИМ

Любов Черненко, Марина Карасєвич

Анотація


Стаття присвячена розгляду фізичного виховання, як важливого компоненту бути здоровим, та важливість у процесі вивчення предмету “Фізичне виховання” висвітлено, як навчити підлітків, і студентів зокрема, визначати життєві цінності; розвивати потребу в здоровому способі життя; формувати культуру здоров’я особистості, виховувати свідоме і дбайливе ставлення до власного здоров’я, відповідальне ставлення до своїх вчинків. Розкрито зміст понять “фізичне виховання”, “фізична культура”, “ЗСЖ” у сучасній педагогічній літературі.


Ключові слова


фізичне виховання; фізична культура; здоровий спосіб життя; напрямок фізичного виховання; культура здоров’я особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Belaventseva, G. N. (1996). Chelovek dolzhen byt zdorovym [Person must be healthy]. Moscov. [in Russian].

Vashyna, F. I. (2009). Urok gimnastyky [The lesson of gymnastics]. Physical education in schools of Ukraine. Vol. 10, 48 p. [in Ukrainian].

Havenko, V. L. (1990). Proyavlenie narusheniya psikhicheskoho zdorovya studentov: kontseptualno – psikholohicheskiy podkhod [Manifestation of mental disorders in students: a conceptual-psychological approach]. Healthy lifestyle and physical education of students. Moscow, Kharkov, Vol. 1. pp. 74–77. [in Russian].

Zakon Ukrayiny pro fizychnu kulturu i sport (1990). [Physical culture and sports].Vol. 770. [in Ukrainian].

Ivanova, V. (2008). Vseukrayinskii urok zdorovya [All-ukrainian lesson of health]. Health and physical culture. Vol. 27. 16 p. [in Ukrainian].

Kozak, T. (2008). Zvychky i zdorovya [Habits and health]. Health and physical culture. Vol. 28, 24 p. [in Ukrainian].

Kontseptsiya fizychnoho vykhovannya v systemi osvity Ukrayiny [The concept of physical education in the education system of Ukraine]. Physical education at school. 1998, Vol. 2. pp. 2–7. [in Ukrainian].

Lavrov, S. O. (2009). Vtilennya idey V. O. Sukhomlynskoho v roboti vchyteliv fizychnoyi kultury [Implementation of the ideas of V. O. Sukhomlinsky in the work of teachers the physical culture]. Physical education in schools of Ukraine. Vol. 4, 31p. [in Ukrainian].

Lesgaft, P. F. (1953). Sobraniye pedagogicheskikh sochineniy: v 4-kh t. [Pedagogical works collection: in 4 tons]. Moscov, Vol. 1, 394 p. [in Russian].

Mayboroda, I. A. (2009). Formuvannya zatsikavlenosti do samovdoskonalennya uchniv za umov dyferentsiyovanoho otsinyuvannya // Fizychne vykhovannya u shkolakh Ukrayiny [Formation of an interest in self-improvement of students in a differentiated assessment]. Physical education in schools of Ukraine. Vol. 3, 39 p. [in Ukrainian].

Lyubar, O. O. (2005). Natsionalna doktryna rozvytku osvity, istoriya ukrayinskoyi shkoly i pedahohiky [National doctrine of education development, history of the Ukrainian school and pedagogy]. Kyiv, pp. 644–657. [in Ukrainian].

Polulyakh, A. (2002). Formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya shkolyariv zasobamy fizychnoho vykhovannya v umovakh stupenevoyi osvity [Formation of a healthy way of life of schoolchildren by means of physical education in conditions of high school education]. Physical education at school. Vol. 4, 56 p. [in Ukrainian].

Tsiupak, T. Ye. (1996). Sotsialno-pedagogichni umovy polipshennya fizychnoho vykhovannya uchniv zahalnoosvitnoyi shkoly [Socio-pedagogical conditions for improvement of physical education of pupils of a secondary school]. Candidate’s thesis. Kyiv, 186 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белавенцева, Г. Н. Человек должен быть здоровым. Москва, 1996. С. 9.

Вашина, Ф. І. Урок гімнастики. Фізичне виховання у школах України. 2009. №10. 48 с.

Гавенко, В. Л. Проявление нарушений психического здоровья студентов: концептуально – психологический подход. Здоровый образ жизни и физическая культура студентов: Социологические аспекты. Вып. 1. Москва, Харьков, 1990. С. 74–77.

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 18.06.99. № 770.

Іванова, В. Всеукраїнський урок здоров’я. Здоров’я і фізична культура. 2008. № 27. 16 с.

Козак, Т. Звички і здоров’я. Здоров’я і фізична культура. 2008. №28. 24 с.

Концепція фізичного виховання в системі освіти України. Фізичне виховання в школі. 1998. № 2. С. 2–7.

Лавров, С. О. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в роботі вчителів фізичної культури. Фізичне виховання у школах України. 2009. №4. 31 с.

Лесгафт, П. Ф. Собрание педагогических сочинений: в 4-х т. Москва, 1953. Т. 1. 394 с.

Майборода, І. А. Формування зацікавленості до самовдосконалення учнів за умов диференційованого оцінювання. Фізичне виховання у школах України. 2009. №3. 39 с.

Національна доктрина розвитку освіти. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад.: О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. Київ, 2005. С. 644–657.

Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного виховання в умовах ступеневої освіти / А. Полулях. Фізичне виховання в школі. 2002. № 4. 56 с.

Цюпак, Т. Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи. дис… канд. пед. наук. Київ, 1996. 186 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)