DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182372

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Магдалина Марушка

Анотація


Стаття присвячена аналізу історії формування хореографічних шкіл та студій в Україні на початку ХХ століття. Становлення української професійної хореографічної освіти в Україні тісно пов’язано з розвитком класики, з формуванням західноєвропейської, а саме, французької і італійської шкіл та перших танцювальних студій у ХІХ ст. У перші десятиліття ХХ ст. були започатковано систему навчальних хореографічних закладів. Базовим принципом навчання у хореографічних школах стала традиція класичного танцю, яка має продовження і сьогодні.


Ключові слова


хореографічна освіта; хореографічна школа; класична хореографія; народно-сценічна хореографія; хореографічне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilash, P.M. (2003). Impresionizmu jevropejskomu tancjuvalnomu mystectvi pochatku XX stolittja [Impressionism in European dance art of the early twentieth century]. Herald of the International Slavic University, Kharkiv, vol. VI, no. 2, pp. 25–28. [in Ukrainian].

Verkhovynec, V.M. (1990). Teorija ukrajinskogho narodnogho tancju [Theory of Ukrainian folkdance]. Kyiv, 152 p. [in Ukrainian].

Ghorbatova, N.O. (2003). Jevropejska khoreoghrafichna kultura pershoji polovyn XX stolittja (istorioghrafichnyj aspekt) [European choreographic culture of the first half of the twenti eth century (historiographical aspect)]. Scientific notes, Kyiv, vol. 54, pp. 234–243. [in Ukrainian].

Ghorbatova, N.O. (2001). Rozvytok khoreoghrafichnoji osvity v Ukrajini (kinec XIX – pochatok XX st.) [Development of choreographic education in Ukraine (end of the nineteenth and early twentieth centuries). Questions of cultural studies: interagency collection of scientific articles, vol. 17, pp.6–12. [in Ukrainian].

Zaghajkevych, M. (1969). Ukrajinska baletna muzyka [Ukrainian ballet music]. Kyiv, 230 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білаш П.М. Імпресіонізм у європейському танцювальному мистецтві початку ХХ століття. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків, 2003. Т. VI. № 2. С.25–28.

Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. 5-е вид. Київ, 1990. 152 с.

Горбатова Н.О. Європейська хореографічна культура першої половини ХХ століття (історіографічний аспект). Наукові записки. Київ, 2003. Вип.54. С. 234–243.

Горбатова Н.О. Розвиток хореографічної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Питання культурології: міжвідомчий збірник наукових статей. Випуск 17 / КНУКіМ. Київ, 2001. С. 6–12.

Загайкевич М. Українська балетна музика. Київ, 1969. 230 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)