DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187232

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ І В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Іван Василиків

Анотація


У статті досліджується те, що в освіті нашої країни існує реформа, яка спрямована на оновлення її змісту, на вдосконалення технології освіти. Це процес, що триває, оскільки він пов’язаний з прогресом суспільства і на кожному етапі розвитку конкретні завдання для школи визначаються на різних рівнях. Центром цих процесів у середній школі є особистість вчителя. Без підготовки нового покоління вчителів, які піднімуть свій професійний та культурний рівень, неможливо внести принципові зміни в освіту. Особлива увага приділяється вчителям початкових класів, оскільки вік учнів 1 – 4 класів, на думку психологів, – це вік, у якому вони розвивають певні риси особистості, пов’язані з психічним розвитком.


Ключові слова


інформаційні технології; початкова школа; презентація; творче мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhaldak, M.I. & Morze, N.V. (2000). Informatyka – 7 [Informatics – 7]. An Experimental Tutorial for the 7th Grade Students in Secondary School. Kyiv. [in Ukrainian].

Zavdannia ta ihry z informatyky [Tasks and games in computer science]. Horiachiev, O.V. et al. Tutorials for students in grades 1, 2, 3. D.: UON, 2000. [in Ukrainian].

Kitaieva, M. (2011).Vykorystannia multymediinykh tekhnolohii [Use of multimedia technologies]. Primary education, No.38, p.7. [in Ukrainian].

Krivich, Ye.Ya. (2001). Personalnyy kompyuter dlya detey [Personal computer for children]. Kharkiv. [in Russian].

Markova, Ye.S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia [Information technology training].Tutorial. Zaporizhzhia, 121 p. [in Ukrainian].

Morze, N.V. (2006). Osnovy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Fundamentals of information and communication technologies]. Kyiv, 298 p. [in Ukrainian].

Petliushenko, N. (2012). Uprovadzhennia kompiuternykh tekhnolohii u pochatkovii shkoli [Uprovadzhennia kompiuternykh tekhnolohii u pochatkovii shkoli [Introducing computer technology in elementary school]. Primary education and upbringing, No.1, p.12. [in Ukrainian].

Ponomarenko, L. (2012). Multymediina pidtrymka navchalnoho protsesu [Multimedia support for the learning process]. Primary education, No.1-2, p.16. [in Ukrainian].

Ryvkind, F.M. (1998). OKH (Osnovy kompiuternoi hramotnosti) [BCL (Basics of Computer Literacy)]. A guide for primary students (developmental learning). Kyiv. [in Ukrainian].

Shyman, O.I. (2012). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii [Use of modern information technologies]. Tutorial. 2nd ed., Suppl. and redone. Zaporizhzhia, 238 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика – 7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. Київ, 2000.

Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000.

Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій. Початкова освіта, №38, 2011, с.7.

Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Харкив, 2001.

Маркова Є.С. Інформаційні технології навчання. Навчально-методичний посібник. Запоріжжя, 2012. 121 с.

Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. Київ, 2006. 298 с.

Петлюшенко Н. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі. Початкове навчання і виховання, №1, 2012, с.12.

Пономаренко Л. Мультимедійна підтримка навчального процесу. Початкова освіта, №1-2, 2012, с.16

Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). Київ, 1998.

Шиман О.І. Використання сучасних інформаційних технологій. Навчальний посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. Запоріжжя, 2012. 238 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)