№ 10(177) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.10(177).2019

Зміст

Статті

СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ XVII – XVIII СТ. PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Теодор Лещак
ФОРМУВАННЯ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олена Зуб, Юрій Таймасов, Артем Турчинов, Людмила Алфімова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Олена Бабенко
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Калита
ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ PDF
Ярослав Співак
ДОСВІД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ PDF
Володимир Кулішов
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Олена Бєляєва, Євгенія Гончарова
ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ПАРЕМІОЛОГІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Анна Огар, Марія Кріль
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Олександр Кошелєв, Олена Бескорса
ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Оксана Гевко, Романія Дутко
ВИКОНАВСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРЯДІВ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ТРАНСМІСІЇ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Лідія Федоронько
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ І В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Іван Василиків
КВАЛІФІКАЦІЙНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Оксана Самойленко
КОНСТРУЮВАННЯ ПОЕТАПНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ, МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ PDF
Світлана Цимбал-Слатвінська
МИХАЙЛО ГОЛИНСЬКИЙ – СПІВАК СВІТОВОЇ СЛАВИ PDF
Оксана Бобечко, Наталія Шевченко
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Ірина Садова
РИТОРИЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ PDF
Cвітлана Яців
АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ PDF
Наталія Валько
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Тетяна Годованюк
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Сергій Гуров
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ДО ПРАЦЕОХОРОННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Софія Дембіцька
ПРОФІЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НУШ PDF
Алла Загородня
ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Любов Гончар
СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ ТА ШКОЛИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Світлана Булавенко
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Наталія Тробюк, Володимир Дем’янишин, Ольга Александрова, Володимир Гончар
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТЕХНІЦІ РУЧНОЇ ВИШИВКИ ХРЕСТИКОМ PDF
Анастасія Гелетій
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЯСНОГО ВИРОБУ: СПІДНИЦІ) PDF
Оксана Степанчак
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БОЙОВОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КОРДОНОМ PDF
Анжеліка Любас
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Леся Рутьян
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Карам Муайяд Ахмед