DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187237

КВАЛІФІКАЦІЙНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Оксана Самойленко

Анотація


У статті представлено результати розгляду кваліфікаційно-компетентнісного підходу до підготовки фахівців у країнах європейської співдружності з метою його перспективного застосування у практику вітчизняних закладів вищої освіти. Виявлено ефективність даного підходу через його практичну спрямованість на формування професійної компетентності фахівців засобами інтеграції закладу вищої освіти та бізнес-структур. Доведена необхідність врахування запитів ринку праці з метою окреслення змісту навчально-пізнавальної діяльності, який призводить до професійного самовизначення слухача закладу вищої освіти.


Ключові слова


заклад вищої освіти; кваліфікаційно-компетентнісний підхід; ринок праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Frk, V., Kredátus, J. (2007). Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Kapitoly o sociálnej komunikácii a vedení tímov [Communication in personal and social practice. Chapters on social communication and team leadership]. Prešov : Akcent Print. 125p. [in Slovakia].

Mužík, J. (2012). Profesní vzdělávání dospělých [Professional adult education]. Praha Publ.: Wolters Kluwer Česká Republika. 80p. [in Slovakia].

Davydova, V. D. (2008). Neformalna osvita doroslykh u navchalnykh hurtkakh Shvetsii [Adult informal education in Swedish educational circles]. Candidateʼs thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Lehan, I. (2015). Konkurentospromozhnist molodi na rynku pratsi: shliakhy zabezpechennia ta napriamy pidvyshchennia [Competitiveness of youth in the labor market: ways of providing and directions for improvement]. Candidateʼs thesis.Kyiv. 258 p. [in Ukrainian].

Melnychenko, R. K. (2019). Orhanizatsiia profilnoho navchannia v starshii shkoli zarubizhzhia ta yoho pedahohichnyi suprovid (komparatyvnyi analiz) [Organization of profile education in high school abroad and its pedagogical support (comparative analysis)]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/27722/1 (аccessed 11 March 2019) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Frk V., Kredátus J. 2007. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Kapitoly o sociálnej komunikácii a vedení tímov. Prešov : Akcent Print. 125 s.

Mužík J. 2012. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká Republika. 80 s.

Давидова В. Д. 2008. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ.

Леган І. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. Київ, 2015. 258 с.

Мельниченко Р. К. Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз) URL: http://eprints.zu.edu.ua/27722/1 (дата звернення: 11.03.2019)

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)