DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187246

МИХАЙЛО ГОЛИНСЬКИЙ – СПІВАК СВІТОВОЇ СЛАВИ

Оксана Бобечко, Наталія Шевченко

Анотація


У статті розглядається творча постать видатного співака Михайла Голинського, що став гордістю вітчизняної вокальної школи, а також окрасою багатьох оперних сцен та концертних майданчиків Європи, Америки, Канади. Висвітлюється подвижницька творчо-виконавська діяльність митця, яка є втіленням великого культурно-мистецького потенціалу української нації. Зазначається, що проживаючи за кордоном співак зберіг своє національне коріння та долучився до духовного збагачення представників української діаспори та міжнародної спільноти.

Ключові слова


Михайло Голинський; співак; творчо-виконавська діяльність; вокальне мистецтво; опера; камерно-вокальна музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Golynskyj, M. (1993). Spogady [Memoirs]. (Ed.). S. D. Kozak. Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].

Golynskyj, M. (2006). Spogady [Memoirs]. (Eds.). G. Tykhobayeva, I. Kryvoruchka, D. Bilavich. Lviv, 616 p. [in Ukrainian].

Bilavych, D. (2008). Vnesok rodyny Golynskyx v utverdzhennya ukrayinskoyi muzychnoyi kultury v Kanadi [Contribution of the Golinsky family to the establishment of Ukrainian musical culture in Canada]. Diaspora as a factor in the establishment of Ukraine in the international community. Ukrainian Diaspora in the World Civilization: Abstracts II International. Science-Practice Conf. (Lviv, June 18-20, 2008). Lviv. pp. 115–117. [in Ukrainian].

Zhyshkovych, M. A. (2011). Myxajlo Golynskyj na sceni xarkivskoyi opery (do pytannya tvorchyx kontaktiv) [Michael Golinsky on the stage of the Kharkov opera (on the issue of creative contacts]. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Art Studies. No. 1. pp. 70–74. [in Ukrainian].

Karas, G. V. (2012). Muzychna kultura ukrayinskoyi diaspory u svitovomu chasoprostori XX stolittya: monografiya [Musical culture of the Ukrainian diaspora in the world time period of the twentieth century: a monograph]. Ivano-Frankovsk, 1164 p. [in Ukrainian].

Kozak, S. (2006). Geroyichnyj tenor Myxajlo Golynskyj [Heroic tenor Michael Golinsky]. Spogady. (Eds.). G. Tykhobayeva, I. Kryvoruchka, D. Bilavich. Lviv, pp. 12–36. [in Ukrainian].

Mazepa, L. (2013). Kamerno-vokalni tvory v klasi solnogo spivu profesora V. Vysoczkogo [Chamber-vocal compositions in the class of solo singing by Professor V. Vysotsky]. Scientific collections of the MV Lysenko Lviv National Music Academy “Chamber and Vocal Art in the Historical Retrospective”: a collection of articles. Series: Performing Arts. Vol. 27. Lviv, pp. 101–113. [in Ukrainian].

Myhalchyshyn, Ya. (1992). Z muzykoyu kriz zhyttya [With music through life]. (Ed.). L.V. Melekh-Yarossevich. Lviv, 223 p. [in Ukrainian].

Sabat-Svirska, M. (2003). Myxajlo Golynskyj – geroyichnyj tenor [Michael Golinsky is a heroic tenor]. Ukrainian singers in the memoirs of contemporaries. (Ed.). I. Lysenko. Kyiv, pp. 478–480. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голинський М. Спогади. Переднє сл. та упоряд. С. Д. Козака. Київ, 1993. 368 с.

Голинський М. Спогади. Упор.: Г. Тихобаєва, І. Криворучка, Д. Білавич. Львів, 2006. 616 с.

Білавич Д. Внесок родини Голинських в утвердження української музичної культури в Канаді. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації : тези доповідей II Міжнар. Наук.-практ. Конф., (Львів, 18–20 червня 2008 р.). Львів, 2008. С. 115–117.

Жишкович М. А. Михайло Голинський на сцені харківської опери (до питання творчих контактів). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2011. № 1. С. 70–74.

Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ, 2012. 1164 с.

Козак С. Героїчний тенор Михайло Голинський. Голинський М. Спогади. Упор.: Г. Тихобаєва, І. Криворучка, Д. Білавич. Львів, 2006. С. 12–36.

Мазепа Л. Камерно-вокальні твори в класі сольного співу професора В. Висоцького. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка “Камерно-вокальна творчість в історичній ретроспективі” : збірка статей. Серія: Виконавське мистецтво. Вип. 27. Львів: ТеРус, 2013. С. 101–113.

Михальчишин Я. З музикою крізь життя. Упор., вст. стаття Л. В. Мелех-Яросевич. Львів: Каменяр, 1992. 223 с.

Сабат-Свірська М. Михайло Голинський – героїчний тенор. Українські співаки у спогадах сучасників. Автор-упор. І. Лисенко. Київ, 2003. С. 478–480.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)