DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187329

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Леся Рутьян

Анотація


У статті проаналізовано сутнісні характеристики неформальної освіти у сучасному соціумі, зокрема, інституціоналізованість, цілеспрямованість, спланованість, варіативність. Виокремлено значущість неформальної освіти з-поміж інших видів, розкрито її сутність та перспективи впровадження у освітній простір закладів вищої освіти.

Досліджено специфіку неформальної освіти та особливості її здобуття. Запропоновано ефективні соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти, а саме: просвітницьку роботу з науково-педагогічними працівниками щодо перспективності використання в освітньому процесі потенціалу неформальної освіти; науково-методичне забезпечення впровадження неформальної освіти у процес підготовки майбутніх фахівців; ознайомлення викладачів і студентів зі специфікою, джерелами та інструментарієм неформальної освіти; інформаційний супровід викладачами та кураторами академічних груп студентів-здобувачів неформальної освіти; сприяння залученню якомога більшої кількості студентів до неформальної освіти, яка дозволяє уже з перших курсів отримувати необхідні для майбутньої професійної діяльності знання, уміння та навички, отримати безцінний досвід спілкування з поважними представниками галузі та, в подальшому, долучитись до професійного товариства тощо.


Ключові слова


вища освіта; заклади вищої освіти; освітнє середовище; неформальна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, O. V. (2013). Neformalna osvita doroslykh: nove sotsialno-osvitnie yavyshche [Non-formal adult education: a new socio-educational phenomenon]. Adult education: theory, experience, perspectives. Vol.7, pp. 35–44. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” vid 05.09.2017 № 2145-VIII [Law of Ukraine “On Education” of 05.09.2017 No. 2145-VIII]. [in Ukrainian].

Trambovetska, N. (Ed.). 2015. Idei. Natkhnennia. Rishennia: posib. dlia treneriv neform. Osvity [Ideas. Inspiration. Solution: a tool. for informal coaches. Education]. Kyiv, 70 p. [in Ukrainian].

Kataloh krashchykh praktyk i proektiv orhanizatsii neformalnoi osvity : u navchalnykh zakladakh Ukrainy; u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery [A catalog of best practices and projects of organization of non-formal education: in educational establishments of Ukraine; in the process of professional training of future specialists in the social sphere]. (Eds). Nadii Pavlyk, Viry Yatsenko. Vol 1. Zhytomyr, 84 p. [in Ukrainian].

Pavlyk, N. P. (2018). Teoriia i praktyka orhanizatsii neformalnoi osvity maibutnikh sotsialnykh pedahohiv : monohrafiia [Theory and practice of organizing non-formal education for future social educators: monograph]. Zhytomyr, 350 p. [in Ukrainian].

Pavlyk, N. (2017). Teoriia i praktyka orhanizatsii neformalnoi osvity molodi : navchalnyi posibnyk [Theory and practice of organizing non-formal youth education: a textbook]. Zhytomyr, 162 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко О. В. Неформальна освіта дорослих: нове соціально-освітнє явище. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 7. С. 35–44.

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII

Ідеї. Натхнення. Рішення: посіб. для тренерів неформ. освіти / Н. Трамбовецька та ін.; упоряд. Н. Трамбовецька. Київ, 2015. 70 с.

Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти : у навчальних закладах України; у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / кол. авт. за заг. ред. Надії Павлик, Віри Яценко. Випуск 1. Житомир, 2017. 84 с., іл.

Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів : монографія / Н. П. Павлик. Житомир, 2018. 350 с., іл.

Теорія і практика організації неформальної освіти молоді : навчальний посібник. Надія Павлик. Житомир, 2017. 162 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)