DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191568

НАВЧАЛЬНІ ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАТФОРМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ольга Кутняк

Анотація


У статті проведено аналіз навчальних платформ для конструювання інтерактивного дидактичного матеріалу за готовими шаблонами та використання бібліотеки розроблених інтерактивних тестів, завдань, вікторин, навчальних ігор тощо в освітньому процесі початкової школи. Хмарні інтерактивні технології виступають потужним інструментом навчання, які сприятимуть підвищенню мотивації навчання, розвиткові здібностей учня, творчому підходу до навчання, відкритості школярів до нових ідей та новітніх технологій.


Ключові слова


навчальна платформа; інтерактивний дидактичний матеріал; початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Vember, V. (2016). Stvorennya interaktyvnoho dydaktychnoho vykorystannya v protsesi roboty maybutnikh vchyteliv informatyki [Creation of interactive didactic material in the process of preparation of future teachers of Informatics]. Open University e-learning environment, Vol. 2, pp. 137–143. [in Ukrainian].

Volkova, O. B. & Bilkevych, L. Yu. (2018). Vykorystannya Internet-servisu LearningApps na urokakh informatyky v pochatkoviy shkoli. Zbirnyk vprav [Using LearningApps Internet Service in Primary School Informatics Lessons. Collection of tasks]. Bila Tserkva, 67p. [in Ukrainian].

Interactive media. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерактивні_медіа (Accessed 04 Sept. 2019). [in Ukrainian].

Kutnyak, O. (2019). Stvorennya multymediynykh dydaktychnykh materialiv zasobamy LearningApps [Creating of multimedia didactic materials with LearningApps]. Proceedings of the IV Scientific and Practical Internet Conference “Problems of Modeling and Development of Information Systems”, Drohobych, pp. 123–124. [in Ukrainian].

Pankov, D. (2006). Orhanizatsiya navchannya za interaktyvnymy tekhnolohiyamy. Metodychni rekomendatsiyi dlya pedahohichnykh pratsivnykiv [Organization of learning using the interactive technologies. Guidelines for pedagogical staff]. Donetsk, 48p. [in Ukrainian].

State standard of primary education. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (Accessed 03 Sept. 2019). [in Ukrainian].

Interactive Media Definition. Available at: https://www.investopedia.com/terms/i/interactive-media.asp (Accessed 03 Sept. 2019). [in English].

What is a Learning Platform? Available at: https://eliterate.us/what-is-a-learning-platform/ (Accessed 03 Sept. 2019). [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вембер В. П. Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2016. №. 2. С. 137–143.

Волкова О. Б., Бількевич Л. Ю. Використання Інтернет-сервісу LearningApps на уроках інформатики в початковій школі. Збірник вправ. Біла Церква, 2018. 67 c.

Інтерактивні медіа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерактивні_медіа (дата звернення: 04.09.2019).

Кутняк О.А. Створення мультимедійних дидактичних матеріалів засобами LearningApps. Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем”, Дрогобич, 2019. С. 123–124.

Паньков Д. Організація навчання за інтерактивними технологіями. Методичні рекомендації для педагогічних працівників. Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. 48 с.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (дата звернення: 03.09.2019).

Interactive Media Definition. URL: https://www.investopedia.com/terms/i/interactive-media.asp (дата звернення: 04.09.2019).

What is a Learning Platform? URL: https://eliterate.us/what-is-a-learning-platform/ (дата звернення: 04.09.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)