№ 11(178) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11(178).2019

Зміст

Статті

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Камілла Магрламова
СУПЕРЕЧНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Надія Ашиток
ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СИСТЕМІ “КОЛЕДЖ-УНІВЕРСИТЕТ”: РОЗУМОВИЙ КРИТЕРІЙ PDF
Анна Багорка, Анатолій Конох
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
НАВЧАЛЬНІ ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАТФОРМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Ольга Кутняк
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ PDF
Оксана Мойко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Руслана Даниляк
ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Ольга Гуманкова, Оксана Михайлова
ТРАДИЦІЇ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА У СУЧАСНОМУ ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ: ТРАДИЦІЇ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ PDF
Марія Якубовська, Марія Стахів
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ НА ЯКІСТЬ ЇХНЬОЇ УСПІШНОСТІ PDF
Олег Маслій
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ (ІНШОМОВНОЇ) КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
Євген Кміта
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Василь Ротар, Ігор Ножко
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СВІТОВІ МОДЕЛІ ТА СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ” PDF
Юлія Грач
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ PDF
Оксана Гевко, Марія Биців
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Галина Стечак
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У РАКУРСІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ PDF
Cвітлана Яців
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У КОЛЕДЖІ PDF
Юлія Петровська, Єлизавета Зайчук
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ PDF
Світлана Шумовецька
ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Наталія Винницька
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ванда Вишківська, Олександра Шикиринська
РІВНІ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Олександра Чубрей
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ PDF
Ірина Тонконог, Юлія Ювковецька
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ІГОР PDF
Оксана Жигайло
ЕКСТРОСПЕКТИВНА ТА ІНТРОСПЕКТИВНА УВАГА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ХОРМЕЙСТЕРА PDF
Світлана Теодорович, Михайло Ковбасюк
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ PDF
Вікторія Бондар
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТI МАЙБУТНIХ IНЖЕНЕРIВ-ПЕДАГОГIВ ДО ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКАЦIЇ PDF
Алiна Стонога
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ PDF
Юрій Примаченко
СЛУЖБА GOOGLE CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Наталія Пономаренко
НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Заблоцька