DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191573

ТРАДИЦІЇ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА У СУЧАСНОМУ ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ: ТРАДИЦІЇ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ

Марія Якубовська, Марія Стахів

Анотація


У статті порушено проблеми науково-теоретичних аспектів алгоритму інноваційних змін у системі сучасної школи, в основі яких лежить відповідь сучасної педагогічної науки викликам новітньої доби, коли педагогіка, виконуючи свої історичні завдання, створює передумови для утвердження якісних інноваційних процесів педагогічної взаємодії у системі “освіта – суспільство”, що становить основи гуманітарної безпеки нашого суспільства.

Якісно новий тип підручників – важлива педагогічна проблема. Підручник є важливим засобом у формуванні професійної компетентності сучасного фахівця. Роль підручника у системі вищої професійної школи зростає у час інноваційного осмислення новітніх шляхів духовного поступу людства. Інноваційна система викладу навчального матеріалу сприяє ефективному його засвоєнню студентами.


Ключові слова


культурологічна компетентність; культурологічний світогляд; науковий дискурс; інваріантність дискурсу; культурологічна свідомість; мистецтво спілкування; культурологічне середовище; психологічний захист особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bech, I. D.(2019). Dykhovna osobustist u konteksti osvitnikh vyklykiv [Spiritual personality in the context of educational challenges]. Native school, No.1, pp.3–7. [in Ukrainian].

Goncharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Padalka, O.S., Nischimchuk, A.M., Smolyak, I.O. & Shpak, O.T. Pedahohichni tekhnolohii [Pedagogical technologies]. Kyiv, 248 p. [in Ukrainian].

Vaschenko, G. (2003). Khvoroba v haluzi natsionalnoi pamiati [The Disease in the Field of National Memory]. Kyiv, 336 p. [in Ukrainian].

Ushakov, L. (2015). Shcho take ukrainska literature [What is Ukrainian literature]. Lviv, 348 p. [in Ukrainian].

Available at: https://en.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І. Д. Духовна особистість у контексті освітніх викликів. Рідна школа. 2019, №1.С.3–7.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смоляк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. Київ, 1995. 248 с.

Ващенко Г. Хвороба в галузі національної пам’яті. Київ, 2003. 336 с.

Ушаков Л. Що таке українська література. Львів, 2015. 348 с.

URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)