DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191574

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ НА ЯКІСТЬ ЇХНЬОЇ УСПІШНОСТІ

Олег Маслій

Анотація


У статті розглянуто вплив педагогічних умов системи професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння на якість їхньої успішності з навчальних дисциплін, задіяних у педагогічному експерименті (“Будова та експлуатація артилерійських приладів”, “Основи побудови ракетно-артилерійського озброєння та ремонтних засобів”, “Ракети і боєприпаси”, “Будова та експлуатація ракетно-артилерійського озброєння та електричних систем”, “Організація експлуатації озброєння та військової техніки”) щодо реалізації у навчальному процесі вищого військового навчального закладу зазначеної авторської системи. Наведено зміни, внесені в освітній процес підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння на підставі результатів експериментальної роботи.


Ключові слова


вища освіта; педагогічні умови; професійна підготовка майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia pidhotovky Zbroinykh Syl Ukrainy [Concept of training of the Armed Forces of Ukraine]. Available at: https://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of-ukraine.html. (аccessed 10 Aug. 2018 ). [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy / zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy: vid 14.03.2016 r., № 92/2016 [Concept of development of the security and defense sector of Ukraine / approved. Presidential Decree “On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 4, 2016“ On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine ”: dated 14 March 2016]. Official Bulletin of the President of Ukraine. 2016. No. 10. p. 195. [in Ukrainian].

Maslii, O. (2019). Metodolohichni zasady orhanizatsii pidhotovky do maibutnoi profesiinoi diialnosti ofitseriv sluzhby RAO [Methodological principles of organization of preparation for future professional activity of RAO officers]. Collection of scientific works of NADPSU. Khmelnitsky, 2019. Series: Pedagogical Sciences. No.1(16). pp. 279–298. [in Ukrainian].

Maslii, O. (2019). Pedahohichna systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv raketno-artyleriiskoho ozbroiennia [Pedagogical system of professional training of future missile and artillery officers]. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University. Vol. 1. pp. 83–90. [in Ukrainian].

Maslii, O. (2018). Suchasni tendentsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv raketno-artyleriiskoho ozbroiennia [Current trends in the training of future missile and artillery officers]. Imperatyvy rozvytku hromadianskoho suspilstva u zabezpechenni natsionalnoi konkurentospromozhnosti: materialy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Batumi, 13-14 hrudnia 2018 r.). – Civil society development imperatives in ensuring national competitiveness: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (Batumi, December 13-14, 2018). Batumi, pp. 246–248. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Концепція підготовки Збройних Сил України. URL: https://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of-ukraine.html. (дата звернення: 10.08.2018 р.).

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України / затв. Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”: від 14.03.2016 р., № 92/2016 // Офіційний вісник Президента України. 2016. № 10. С. 195.

Маслій О. Методологічні засади організації підготовки до майбутньої професійної діяльності офіцерів служби РАО. Збірник наукових праць НАДПСУ. Хмельницький, 2019. Серія: Педагогічні науки. №1(16). С. 279–298.

Маслій О. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2019. Випуск 1. С. 83–90.

Маслій О. Сучасні тенденції у професійній підготовці майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння. Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Батумі, 13-14 грудня 2018 р.). Батумі, 2018. С. 246–248.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)