DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191575

КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ (ІНШОМОВНОЇ) КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Євген Кміта

Анотація


Стаття присвячена безпеці польотів на міжнародних повітряних трасах. Розглядається професійна іншомовна комунікативна компетентність диспетчерів управління повітряним рухом, особливо її розвиток. У цій роботі описується когнітивна система, саме поняття когнітивності, а також когнітивних компонент розвитку професійна іншомовна комунікативна компетентність диспетчерів управління повітряним рухом. Описані складові та елементи когнітивного компоненту стосовно авіаційної сфери, враховуючи саморегуляцію та відносно професійної іншомовної комунікативної компетентності диспетчерів управління повітряним рухом. При цьому зроблений наголос на те, що особливості функціонування когнітивного компоненту підпорядковуються вимогам документам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) №9432 та №9835.

Ключові слова


диспетчер управління повітряним рухом; професійна комунікативна компетентність; безпека польотів; когнітивна система; когнітивність; когнітивний компонент; знання; уміння; досвід творчої діяльності; емоційне відношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohush, A.M. (2014). Teoretychni i praktychni aspekty formuvannia movnoi kompetentnosti maibutnikh pilotiv i aviadyspetcheriv [Theoretical and practical aspects of future pilots and controllers language competence forming]. Bulletin of NTUU “KPI”. Philology. Pedagogy: a collection of scientific works. Kyiv, vol. 4, pp. 66–74. [in Ukrainian].

Vasiukovych, O.M. (2015). Pedahohichni umovy, suchasna osvitnia tekhnolohiia, maibutni aviadyspetchery, profesiina kompetentnist. [Pedagogical conditions, modern educational technology, future controllers, professional competence]. Available at: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/18156 [in Ukrainian].

Demyankov, V. Z. (1996). Kognitivnaya sistema. Kratkiy slovar kognitivnykh terminov. [Cognitive system. Cognitive terms brief dictionary]. Moscow, pp.74–76. [in Russian].

Zmist kohnityvnoi kompetentnosti subiektiv osvitnoho protsesu [The plot of educational process congnitive competence]. Available at: https://s50d0214c648ca362.jimcontent.com/download/version/1386075089/module/8779661021/name/1.1.doc. [in Ukrainian].

Kohnityvna sfera osobystosti [The personal cognitive sphere]. Available at: https://pidruchniki.com/1157071837214/psihologiya/kognitivna_sfera_osobistosti [in Ukrainian].

Kohnityvnist [Cognition]. Available at: http://psychologis.com.ua/kognitivnost.htm [in Ukrainian].

Pliaka, L.V. (1993). Struktura profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh provizorov [The structure of future provisors professional communicative competence]. Journal of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv, pp.74–78. [in Ukrainian].

Rukovodstvo po vnedreniyu trebovaniy IKAO k vladeniyu yazykom (2010). [ICAO Guidelines on Language Competency]. Doc 9835 AN/453, vol 2, 180p. [in Russian].

Solso, R. (2006). Kognitivnaya psikhologiya [Cognitive psychology]. Sankt-Peterburg, vol. 6, 589p. [in Russian].

Khomyakova, Ye. G. (2004). Informatsionnaya-kognitivnaya sistema i ee aktualizatsiya v yazyke. [Information and cognition system and its language actualisation]. Communication and education. Digest of articles. Sankt-Peterburg, pp. 180–197. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богуш А.М., Ковтун О. В. Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів. Вісник НТУУ “КПІ”. Філологія. Педагогіка: збірник наукових праць.  2014.  Вип. 4.  С. 66–74.

Васюкович О.М. Педагогічні умови, сучасна освітня технологія, майбутні авіадиспетчери, професійна компетентність. 2015. ULR: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/18156

Демьянков В.З., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Когнитивная система. Краткий словарь когнитивных терминов. Мocква, 1996.  С.74–76.

Зміст когнітивної компетентності суб’єктів освітнього процесу. URL: https://s50d0214c 648ca362.jimcontent.com/download/version/1386075089/module/8779661021/name/1.1.doc.

Когнітивна сфера особистості. URL: https://pidruchniki.com/1157071837214/psihologiya/kognitivna_sfera_osobistosti

Когнітивність. URL: http://psychologis.com.ua/kognitivnost.htm

Пляка Л.В. Структура професійної комунікативної компетентності майбутніх провізоров. журнал Академії педагогічних наук України.  Київ, 1993.  C.74 –78.

Руководство по внедрению требований ИКАО к владению язиком. Doc 9835 AN/453 – 2-е изд.  2010. 180с.

Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. – Санкт-Петербург, 2006. 589 с.

Хомякова Е.Г. Информационная-когнитивная система и её актуализация в языке. Коммуникация и образование. Сборник статей.  Под ред. С. И. Дудника.  СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2004. С. 180–197.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)