DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191616

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ

Юлія Колісник-Гуменюк

Анотація


З метою перевірки ефективності розробленої методики, яка б сприяла ефективній підготовці майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін, нами було розгорнуто формувальний етап експериментального дослідження. У статті представлено результати цього етапу педагогічного експерименту, основною метою якого було не лише перевірка доцільності наших інновацій, а також виявлення і відбір найбільш продуктивних організаційних форм, методів, технологій і засобів навчання, спрямованих на ефективну професійно-педагогічну підготовку майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти.

З метою виявлення ефективності використання запропонованих інновацій у підготовці майбутніх викладачів ми підготували і провели тестування, опитування й анкетування, метою якого було з’ясувати, наскільки в студентів сформований рівень компонентів професійно-педагогічної компетентності до і після впровадження наших розробок і технологій у закладах вищої освіти. Також ми, прагнули експериментально перевірити вплив розроблених авторських методів на ефективність професійно-педагогічної підготовки окремо педагогічних і художніх закладів вищої освіти; визначити, в яких із них запропоновані методичні підходи та інші наші пропозиції, забезпечуть більш результативне виховання та навчання, вищий рівень професійно-педагогічної компетентності випускників.


Ключові слова


вища освіта; фахівець; художня освіта; художній профіль; мотиваційний, когнітивний компоненти

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolisnyk-Humeniuk, Yu.I. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii profesiino-pedahohichnoi osvity [Theoretical and methodological foundations of the modernization of vocational and pedagogical education: Scient. method. textbook]. Lviv, 38 p. [in Ukrainian].

Kolisnyk-Humeniuk, Yu.I. (2014). Vykorystannia suchasnykh multymediinykh tekhnolohii navchannia u zakladakh khudozhnoho profiliu [Use of modern multimedia technologies of education in the institutions of art profile]. Prague (Czech Republic), 26-27th of September 2014. Publishing Center of the International Scientific Association “Science &Genesis”, Copenhagen, Vol. 3, pp. 181–185. [in Ukrainian].

Kolisnyk-Humeniuk, Yu.I. (2017). Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi fakhivtsiv khudozhnoho profiliu [Application of innovative technologies in professional training of specialists of art profile]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Aktualni pytannia suchasnoi nauky”: Zb. nauk. Prats – Proceedings of Ukrainian scientific-practical Internet conference “Actual questions of modern science”: Coll. Of Scient. works. (pp. 125–130). Berezhany, Issue. 1. [in Ukrainian].

Kolisnyk-Humeniuk, Yu. (2016). Teoretychni ta metodychni zasady profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vykladachiv profesiino-khudozhnikh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of professional and pedagogical training of teachers of professional and artistic disciplines in higher educational establishments]. Youth and market. No. 7, pp. 19–27. [in Ukrainian].

Rogov, Ye.I. (2012). Nastolnaya kniga prakticheskogo psikhljga v 2 ch. Chast’ 2. Rabota psikhologa so vzroslymi. Korrektsionniye priyemy i uprazhneniya: prakticheskoye posobiye [Handbook of the Practical Psychologist in 2 parts. Part 2. The work of a psychologist with adults. Corrective techniques and exercises: practical guide]. Moscow, 507 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колісник-Гуменюк Ю.І. Теоретико-методологічні засади модернізації професійно-педагогічної освіти: наук. метод. розробка. Львів, 2018. 38 с.

Колісник-Гуменюк Ю.І. Використання сучасних мультимедійних технологій навчання у закладах художнього профілю. Prague (Czech Republic), 26-27th of September 2014. Publishing Center of the International Scientific Association “Science &Genesis”, Copenhagen, 2014. V. 3. P. 181–185.

Колісник-Гуменюк Ю.І. Застосування інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців художнього профілю. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні питання сучасної науки”: Зб. наук. праць. Бережани, 2017. Вип. 1. С. 125–130.

Колісник-Гуменюк Ю. Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у вищих навчальних закладах. Молодь і ринок. 2016. № 7. С. 19–27.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения: практич. пособие. Москва, 2012. 507 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)