DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191622

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ

Світлана Шумовецька

Анотація


У статті розкрито значення проблемних методів для формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Наведено приклади використання проблемних методів під час викладання навчальної дисципліни “Історія війн, конфліктів та охорони державного кордону”, насамперед ситуації конфлікту, проблемні завдання, що потребують з’ясування причин та наслідків подій, узагальнення, систематизації чи спростування. Доведено, що використання проблемних методів навчання стимулюватиме розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників, допоможе вчити їх бачити проблеми та визначати шляхи їх розв’язання, дозволить формувати їх характер й розуміння моральної відповідальності, необхідності долати труднощі.

Ключові слова


професійна культура; офіцер-прикордонник; педагогічні умови; курсанти; проблемні методи; проблемні ситуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Areli, Ts. (2017). “Ukrainska armiia voiuie chyselnistiu, a izrailska – profesionalizmom” – instruktor Tsvi Arieli [The “Ukrainian Army Fights the Number and the Israeli Does It with Professionalism” – instructor Tsvi Arieli]. Available at: https://znaj.ua/content/ukrayinska-armiya-voyuye-chyselnistyu-izrayilska-profesionalizmom-instruktor-cvi-arieli (аccessed 29 Aug. 2019). [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Personal Education]. U 2 kn. Kn. 1. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Personally Oriented Approach: Theoretical and Technological Principles]. K, 280 р. [in Ukrainian].

Bilinskyi, V. (2015). Ukraina-Rus: istorychne doslidzhennia [Ukraine-Rus: a Historical Study]. Ancient Land. Ternopil, 384 р. [in Ukrainian].

Hrant, H. (2018). Yak ukraintsiam pobuduvaty armiiu, zdatnu peremohty Putina [How Ukrainians Should Build an Army Capable of Defeating Putin]. Available at: https://censor.net.ua/resonance/3048160/yak_ ukrantsyam_ pobuduvati_armyu_zdatnu_peremogti_putna (аccessed 04 Sept. 2019). [in Ukrainian].

Odnorozhenko, O. A. (2009). Zvychaina skhema ukrainskoi istorii [The Usual Scheme of Ukrainian History]. Ukrainskyi tyzhden. No.52 (113). рр. 52–54. [in Ukrainian].

Pavlenko, I. S. (2014). Dydaktychnyi i svitohliadnyi potentsial shkilnykh predmetiv humanitarnoho tsyklu [Didactic and Ideological Potential of School Subjects in the Humanitarian Cycle]. Teacher Education: Theory and Practice. Pedagogy. Psychology. No. 21. рр. 41–45. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_10 (аccessed 04 Sept. 2019). [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [Problems of Upbringing of a Comprehensive Personality]. Vybrani tvory: v 5 t. Kyiv, Vol. 1. 654 р. [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. Kyiv, 352 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арелі Ц. “Українська армія воює чисельністю, а ізраїльська – професіоналізмом” – інструктор Цві Аріелі. URL: https://znaj.ua/content/ukrayinska-armiya-voyuye-chyselnistyu-izrayilska-profesionalizmom-instruktor-cvi-arieli (дата звернення: 29.08.2019).

Бех I. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Київ: Либідь, 2003. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 280 с.

Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3-х кн. Кн. 1. Споконвічна земля. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2015. 384 с.

Грант Г. Як українцям побудувати армію, здатну перемогти Путіна. URL: https://censor.net.ua/ua/resonance/3048160/yak_ukrayintsyam _pobuduvaty _armiyu_zdatnu_peremogty_putina (дата звернення: 10.09.2019).

Однороженко О. А. Звичайна схема української історії. Український тиждень. 2009. № 52 (113). С. 52–54.

Павленко І. С. Дидактичний і світоглядний потенціал шкільних предметів гуманітарного циклу. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. 2014. № 21. С. 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_10 (дата звернення: 10.09.2019).

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: в 5 т. Київ, 1976. Т. 1. 654 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ, 2006. 352 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)