DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191710

ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Наталія Винницька

Анотація


У даній статті систематизовано особливості використання та організації групової і колективної форм роботи на уроках у початковій школі.Виокремлено такі форми навчальної діяльності учнів на занятті, як фронтальна, індивідуальна, групова та колективна, їх ефективність у проведенні занять з математики та інформатики. Зокрема описано недоліки та переваги кожної з них. Описано методичні особливості організації групової та колективної форм роботи під час вивчення початкового курсу математики і інформатики. Проаналізовано особливості поєднання різних форм навчання.

Ключові слова


початкова школа; форми навчальної діяльності: групова, індивідуальна, фронтальна, колективна, математика, інформатика

Повний текст:

PDF

Посилання


Burlaka,Ya. I. (1984). Pro formy orhanizatsii navchalnoi diialnosti shkoliariv [About forms of organization of educational activity of pupils]. Kyiv, No.5, pp. 39 – 44. [in Ukrainian].

Hop, E. F. (1998). Tekhnolohyy orhanyzatsyy hruppovoi uchebnoi deiatelnosty shkoliariv [Technologies of organization of group educational activity]. Nykolaev, 75 p . [in Ukrainian].

Hop, K. F. (1997). Spivrobitnytstvo v malykh hrupakh yak zasib rozvytku molodshoho shkoliara [Collaboration in small groups as a means of developing a younger student]. Kherson, pp. 120 – 123. [in Ukrainian].

Yarmachenko, M.D. (1986). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv, 543 p. [in Ukrainian].

Malovanyi, Yu. I. (1992). Formy navchannia v shkoli: knyha dlia vchytelia [Forms of schooling: a book fortheteacher]. Kyiv, 160 p.[in Ukrainian].

Foroshchuk, A. (1999). Matematyka dlia pochatkovykh klasiv: navchalnyi posibnyk [Elementary school math: a textbook]. Kyiv, 380 p. [in Ukrainian].

Chervatiuk, S. H. (1986). Elementy tsikavoi matematyky na urokakh matematyky [Elements of interesting mathematics in mathematics lessons]. Kyiv, 75 p. [in Ukrainian].

Yahupov, V.V. (2002). Pedahohika: navchalny iposibnyk [Pedagogy: a textbook]. Kyiv, 60 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурлака Я. І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. Рад. школа. 1984. №5. С. 39 – 44.

Hop Е. Ф. Технологии организации групповой учебной деятельности. Николаев; 1998. 75 с.

Hop К. Ф., Бабаян Ю.О. Співробітництво в малих групах як засіб розвитку молодшого школяра: зб. науково-методичних вправ. Актуальні проблеми розбудови національної освіти. Херсон, 1997. С. 120 – 123.

Педагогіка / за ред. М.Д. Ярмаченка. Київ, 1986. 543 с.

Форми навчання в школі: книга для вчителя / за ред. Ю. І. Мальованого. Київ, 1992. 160 с.

Форощук А. Математика для початкових класів: навчальний посібник. Київ, 1999. 380с.

Черватюк С. Г., Шиманська Г.Д. Елементи цікавої математики на уроках математики. Київ, 1986. 75 с.

Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник. Київ, 2002. 560 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)