DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191719

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Вікторія Бондар

Анотація


Стаття містить теоретичне обґрунтування значущості позакласної роботи у початковій школі як структурного компоненту навчально-вихованого процесу. Проаналізовано визначення поняття “позакласна робота”, окреслено специфіку підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення позакласної роботи в умовах закладу вищої освіти. Схарактеризовано критерії та показники, запропоновано до розгляду рівні сформованості готовності майбутніх учителів до здійснення позакласної діяльності у початковій школі, виокремлено етапи формування означеного феномену.

Ключові слова


позакласна робота; початкова школа; підготовка майбутніх учителів; готовність до здійснення позакласної роботи; професійна підготовка; етапи формування готовності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnar, K. S. (2018). Organizatsiya vneklassnoy raboty po angliyskomu yazyku u mladshikh shkolnikov s uchetom uchebnykh interesov uchashchikhsya pri izuchenii yazyka [Organization of extracurricular work in the English language in primary school students, taking into account the educational interests of students in language learning]. Young scientist. Vol. 21, pp. 465–467. [in Russian].

Kremen, V.G. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, Yurincom Inter, 1040 p. [in Ukrainian].

Kazanzhi, I. V. (2000). Stvorennia vykhovuiuchoho seredovyshcha u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi yak zasib pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv do zdiisnennia vykhovnoi diialnosti [Creating an educational environment in a higher educational institution as a means of preparing future specialists for educational activities]. Zhytomyr. Vol. 6, pp. 237–240. [in Ukrainian].

Kazanzhi, I. V. (1999). Teoretychna i praktychna pidhotovka studentiv do pozaklasnoi vykhovnoi roboty u pochatkovii shkoli [Theoretical and practical preparation of students for extracurricular education in elementary school]. Theoretical and Methodological Problems of Parenting and Student Youth: A Collection of Scientific Papers in 2 Parts. Kyiv. Vol. 2, pp. 281–289. [in Ukrainian].

Karapuzova, N. D. (2014). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do pozaklasnoi roboty z matematyky [Preparing future elementary school teachers for extracurricular math work]. Youth and market. Drohobych. Vol. 11(118), pp.52–57. [in Ukrainian].

Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv iz navchannia ukrainskoiu movoiu. 1–4 klasy (2012). [Curricula for comprehensive educational institutions in the Ukrainian language. Grades 1-4]. Kyiv, Education House Publishing House. 392 p. [in Ukrainian].

Ficula, M. M. (1997). Pedahohika: Navchalnyy posibnyk dlia stud. vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity [Pedagogy: A textbook for students. higher educational institutions of education]. Ternopil, 192 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боднар К. С. Организация внеклассной работы по английскому языку у младших школьников с учетом учебных интересов учащихся при изучении язика. Молодой ученый. 2018. № 21. С. 465–467.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. Київ, 2008. 1040 с.

Казанжи І. В. Створення виховуючого середовища у вищому педагогічному навчальному закладі як засіб підготовки майбутніх фахівців до здійснення виховної діяльності. Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. № 6. Житомир, 2000. С.237–240.

Казанжи І. В. Теоретична і практична підготовка студентів до позакласної виховної роботи у початковій школі // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. у 2-х частинах. Кн. 2. Київ, 1999. С. 281–289.

Карапузова Н. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики. Молодь і ринок. Вип. №11(118). Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2014. С. 52–57.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчання українською мовою. 1–4 класи. Київ: Видавничий дім “Освіта”, 2012. 392 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних закладів освіти. Тернопіль: ТДПУ, 1997. 192 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)