DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191724

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Юрій Примаченко

Анотація


У статті висвітлюється сучасний етап розвитку фізичної культури. Засвідчено головні завданя цієї галузі і організація фізкультурно-оздоровчої роботи. Приділяється значна увага у фізичному вихованні учнів та молоді. Акцентовано на застосуванні інноваційних технологій, які сприяють не лише удосконаленню рухових якостей та дотриманню здорового способу життя, але й підвищенню мотивації до занять фізичною культурою та спортом. Обгрунтовано позитивні зміни в змісті, організації та технології навчання фізичної культури.


Ключові слова


фізичне виховання; інноваційні технології; навчання; учні; фізичні якості; професійна діяльність; здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Vedmedenko, B.F. (2005). Teoriia i metodyka vykhovannia interesu uchniv do zaniattia fizychnoiu kulturoiu [Theory and methods of raising the students’ interest in physical education]. Doctor’s thesis. Kyiv, 701 p. [in Ukrainian].

Hilova, I. (2017). Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii ta yikh elementiv na urokakh fizychnoi kultury [Introduction of innovative technologies and their elements in physical education lessons]. Physical education at school. No.3, pp.22–24. [in Ukrainian].

Zakliuzhnyi, V.L. (2018). Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v systemi roboty fizkulturno ozdorovchoho kompleksu [Implementation of innovative technologies into the system of work of the fitness center]. Physical education at school.No.3, pp.9–12. [in Ukrainian].

Moskalenko, N. V. (2019). Teoretyko-metodychni zasady innovatsiinykh tekhnolohii v systemi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Theoretical and methodological foundations of innovative technologies into the system of physical education of younger students]. Extended abstract of Doctor’s thesis. National University of Physical Education and Sports of Ukraine. Kyiv, 42 p. [in Ukrainian].

Prysiazhniuk, S.I. (2017). Fizychne vykhovannia molodi [Physical education of young people]. Kyiv, 504p. [in Ukrainian].

Chernykh, V.P., Kaidalova, L.H, Tolochko, V.M. & Vakhrusheva, T.Iu. (2005). Osvitni innovatsii v Natsionalnomu farmatsevtychnomu universyteti: navch.-metod. posib. [Theoretical and methodological foundations of innovative technologies into the system of physical education of younger students]. Kharkiv, pp. 20–21. [in Ukrainian].

Chernova, A.V. (2016). Istoriia stanovlennia poniattia pedahohichna tekhnolohiia [History of formation of the concept of pedagogical technology]. Scientific Bulletin of the South Ukrainian Pedagogical University. No.2. pp. 32– 35. [in Ukrainian].

Shapran, O.I., Dobroskok, I.I., Kotsur, V.P. & Nikitchyna, S.O. (2008). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli: monohrafiia [Innovative pedagogical technologies: theory and practice of use in higher education: monograph]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 285 p. [in Ukrainian].

Shyian, B.M. (2019). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia shkoliariv [Theory and methodology of physical education of students]. Ternopil, 272 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ведмеденко Б.Ф. Теорія і методика виховання інтересу учнів до заняття фізичною культурою: дис…докт.пед.наук. Київ, 2005. 701 с.

Гільова І. Впровадження інноваційних технологій та їх елементів на уроках фізичної культури. Фізичне виховання в школі.2017. №3 С.22–24.

Заклюжний В.Л. Впровадження інноваційних технологій в системі роботи фізкультурно-оздоровчого комплексу. Фізичне виховання в школі. 2018. №3. С.9–12.

Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. вих. та спорту: спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних верств населення”. Національний університет фізичного виховання і спорту України. Київ, 2019. 42 с.

Присяжнюк С.І. Фізичне виховання молоді. Київ, 2017. 504с.

Черних В.П., Кайдалова Л.Г, Толочко В.М., Вахрушева Т.Ю. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті: навч.-метод. посіб. Харків, 2005. С. 20–21.

Чернова А.В. Історія становлення поняття педагогічна технологія. Науковий вісник південноукраїнського педагогічного університету. 2016. №2. С. 32– 35.

Шапран О.І., Доброскок І.І., Коцур В.П., Нікітчина С.О. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія. Переяслав-Хмельницький, 2008. 285 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль, 2019. 272 c.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)